1.500 persones realitzen el programa de formació professional per a l’ocupació de Cecot Formació

La taxa d’inserció laboral assolida en el projecte ha estat la més alta dels darrers anys. Les especialitat del sector químic i de comerç/màrqueting han estat les més notables amb un 90.32% i 76,30% d’inserció respectivament.

La Fundació Cecot Formació va tancar l’any 2018 formant a 1.500 persones a través del programa de formació professional per a l’ocupació adreçat prioritàriament a treballadors/es sense ocupació. La taxa d’inserció total segons les famílies professionals ha estat la més elevada en els darrers anys i, concretament, les especialitat del sector químic i de comerç/màrqueting han estat les més notables amb un 90.32% i 76,30% d’inserció respectivament. 

Aquest projecte, que promou el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és un programa formatiu teoricopràctic que té com a objectiu millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants. L’oferta formativa d’aquest programa és amplia i abasta tots els sectors econòmics. La gran majoria de les accions formatives que es duen a terme són conduents a Certificats de Professionalitat, una formació que acredita de manera oficial les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de mercat de treball actual. Tots els Certificats de Professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

Aquesta titulació és vàlida a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, d’aquesta manera es facilitat la mobilitat geogràfica de les persones participants.

Les famílies professionals que s’han dut a terme en aquest projecte per Cecot Formació són les d’idiomes, habilitats interpersonals i directives, gestió comptable, econòmic-financera i recursos humans, informàtica i comunicacions, indústria química, comerç i màrqueting, administració i gestió, serveis socioculturals i a la comunitat i internacionalització.

2019: 48 accions formatives planificades

En el que portem d’any, Cecot Formació ja ha iniciat 10 de les 48 accions formatives que hi ha planificades per aquest any, vetllant per proporcionar als seus alumnes una formació de qualitat orientada a millorar la seva ocupabilitat i, el més important, tenint en compte les individualitats de cada perfil per orientar-los i formar-los de manera personalitzada.

Eulàlia Martínez, Directora de Cecot Formació destaca que “treballem en la identificació i diagnosi de les necessitats territorials per vincular d’una manera acurada la demanda de les empreses als programes formatius, i formant a futurs professionals”.

Informació corporativa

Cecot Formació, és una entitat col·laboradora del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb una mitjana de 7.500 alumnes formats i 760 accions formatives realitzades a l’any, que dona resposta a prop de 40 sectors d’activitat. Es dissenyen i desenvolupen accions de formació per empreses i treballadors/es en actiu i en atur.

Cecot Formació ha estat acreditat recentment per Bureau Veritas amb la Certificació ISO 9001:2015. En aquest sentit, la fundació destaca que el grau de satisfacció de la formació incrementa i, concretament, el passat 2018 es va arribar a un 8,79 de satisfacció global sobre 10. Cecot Formació treballa amb un equip de professionals amb una elevada qualitat docent, pedagògica i humana, amb l’objectiu de donar un sentit pràctic i d’orientació als continguts de les accions formatives, una visió educativa, flexible i eficient, basada en l’aprenentatge i l’atenció al desenvolupament humà i professional dels seus alumnes. Es treballa en profunditat aspectes com la qualitat i la millora contínua, buscant l’aplicabilitat de la matèria impartida a l’entorn laboral, fomentant l’anàlisi de l’aprenentatge per a la posterior aplicació i/o implantació en el futur lloc de treball. El grau de satisfacció que els alumnes valoren l’equip docent ha estat de 8,5 sobre 10.

TESTIMONIAL | Josep Lluís Escobedo, responsable de logística i compres de l'empresa NATURCOSMETIKA.

Quant temps fa que col·laboreu amb Cecot Formació acollint alumnes en concepte de pràctiques? Ara fa una mica menys de dos anys que vam començar.

Quants/es treballadors/es teniu a l'empresa que han passat a formar part de la vostra plantilla arran del mòdul de pràctiques professionals no laborals, i de quines especialitats?  Hi ha nombroses persones que han fet pràctiques de diversos estudis, algunes per exemple de Mòduls de Grau Superior o fins i tot Universitaris. Actualment hi ha dues persones que treballen amb nosaltres i van començar fent pràctiques professionals no laborals. Una va fer un mòdul d'administració i l'altra de condicionament de productes farmacèutics.

Aquests programes formatius teoricopràctics tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants. Us sembla que s'assoleix aquest objectiu?
Sí que ens sembla que s'assoleixen aquests objectius, els participants tenen l'oportunitat de posar en pràctica alguns dels continguts del curs i de contrastar tot el que han après amb la realitat del dia a dia d'una empresa del sector.

En general, com valoreu el fet d'incorporar professionals a l'empresa que provenen d'aquests projectes formatius? Per què?
Ho valorem de forma molt positiva perquè creiem que és la millor manera que aquestes persones es puguin obrir portes en el mercat laboral. Per altra banda són persones, normalment, amb certa experiència i que ens aporten una visió nova des de fora per exemple amb idees i suggeriments sobre com es poden fer les tasques que els assignem, especialment quan poden posar en pràctica el que han après al mòdul formatiu.

Considereu que els alumnes que provenen de les accions formatives conduents a Certificats de Professionalitat tenen un bon nivell per retornar al món laboral?
Pels casos que hem conegut fins ara en general sí que tenen un bon nivell tant de coneixements com en els aspectes més humans. Sempre són persones amb moltes ganes d'aportar un valor durant la seva estada a l'empresa. Així és que tenim la intenció de seguir col·laborant amb Cecot Formació per tal de seguir coneixent persones que puguin encaixar en les dinàmiques de la nostra activitat empresarial actual o futura.

Alumnes seguint el programa FPO a Cecot Formació