Cecot Home

ONLINE WEBINAR: ERTOs motivats pel COVID-19 | Marc legal i tramitació

Informació

Cristina Salido,
sòcia del despatx Salido Bellmunt Abogados, professora associada de l’àrea del Dret del Treball i la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona.
Àngel Buxó,
assessor en Recursos Humans de la Cecot