Cecot Home

El CTESC presenta l'informe: Situació del treball autònom a Catalunya 2020

CTESC presenta l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2020 pel canal YouTube del CTESC. 

Quan?

• 21 d'octubre a les 10:00 h

Qui participarà?

•Enric Vinaixa, secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball.

•Toni Mora, president del CTESC.

•Víctor Climent, ponent de l'informe i conseller del CTESC com a expert.

Què planteja aquest informe?

• Mesures de suport i consolidació del treball autònom.

• Seguretat Social.

• Formació i competivitat.

• Governança de les polítiques relatives al treball autònom

• Participació i diàleg social 

• Adequació de la normativa en matèria de treball aautònom  a la realitat del mercat laboral

• Els fons europeus Next Generation EU (NGEU) i la reforma del sistema tributari   amb afectació al treball autònom