Actualidad

Presentats CONFORCAT A MIDA i PROJECTA’T, dos programes nous per donar resposta a les necessitats formatives de persones i empreses del Vallès Occidental

Empresa i Treball preveu que més de 23.000 persones treballadores es formaran enguany al Vallès Occidental amb els programes del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci subvenciona programes de formació professional orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat

El Departament d’Empresa i Treball preveu que enguany més de 23.000 persones treballadores del Vallès Occidental milloraran la seva formació gràcies als programes del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).

El Consorci ha presentat avui CONFORCAT i PROJECTA’T, dos nous programes adaptats a les necessitats del teixit productiu de la comarca, i que contribuiran a satisfer les demandes de formació, assessorament i orientació de persones treballadores

El Secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa i Bonet; la Directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret i Jordi, els han exposat en una reunió de treball amb la Junta directiva de la patronal Cecot i responsables d’empreses de la zona.

Programes innovadors

CONFORCAT A MIDA CONFORCAT A MIDA és un programa de formació contínua adreçat a les empreses, amb un èmfasi especial en el sector industrial. i dissenyat per fer formació a mida de les empreses i dels seus treballadors i treballadores per millorar-ne la productivitat.

Aquest mes de març, el Consorci obrirà una convocatòria de subvencions d’aquest programa dotat amb 21 milions d’euros per contribuir a cobrir les necessitats directes de les empreses. A més, el nou programa permetrà treballar amb tota la programació existent de formació d’oferta que demanden les empreses.

PROJECTA’T és un programa per proporcionar assessorament i orientació professional a les persones treballadores ocupades. En concret, el CCFC hi ha destinat 10 milions d’euros perquè un mínim de 8.000 persones disposin de recursos, amb 100 unitats d’orientació distribuïdes per tot Catalunya que proporcionin una orientació experta i sectorialitzada, per al seu desenvolupament professional com, per exemple, els recursos d’aprenentatge, promoció laboral o canvi de sector.

Així mateix, el programa subvenciona les actuacions de prospecció de les entitats beneficiàries per copsar de primera mà quines són les necessitats dels sectors i, per tant, nodrir les actuacions d’orientació.

Les novetats dels programes CONFORCAT A MIDA i PROJECTA’T se sumen a tota l’oferta de formació contínua subvencionada pel CFCC que, enguany, permetrà beneficiar-se al voltant de 210.000 persones treballadores en actiu a Catalunya, gràcies als programes de formació sectorial, transversal i de certificats de professionalitat.

Les subvencions que el Departament, per mitjà del CCFC, atorga als centres de formació permeten a les persones treballadores en actiu formar-se sense que hagin de fer front a cap cost econòmic.

Formació Contínua al Vallès Occidental 2022

Més de 23.900 persones van participar al Vallès Occidental en programes subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. D’aquestes, les dones representen el 64,8% i els homes els 35,1% del total de participants en els programes de formació; i el 75,2% eren persones ocupades i el 24,8%, desocupades.

Per nivell d’estudis, persones amb títols universitaris (27%); ESO o graduat escolar (23%); Formació Professional grau superior (15%); batxillerat (14%); Formació Professional grau mitjà (13%); sense titulació certificada (4%); Formació Professional bàsica (3%) i altres titulacions (2%).

Per grups d’edat, entre 45 i 54 anys (35%); 35 i 44 anys (27%); 26 i 34 anys (17%); de 55 o més anys (14%) i entre 16 i 25 anys (8%).

Per famílies professionals, destaquen els Serveis socioculturals i a la comunitat (21%); Administració i Gestió (21%); Informàtica i Comunicacions (13%); Comerç i màrqueting (13%) i Sanitat (6%).

Cal assenyalar que hi ha famílies professionals força feminitzades com, per exemple, imatge personal (96%); Activitats físiques i esportives (95%); Sanitat (84%); Serveis socioculturals ia la comunitat (82%); Arts i Artesania (82%) i Tèxtil, confecció i pell (81%).

En canvi, n’hi ha de força masculinitzades en què la participació dels homes és majoritària. A tall d’exemple, Energia i aigua (100%); Instal·lació i manteniment (96%); Transport i manteniment de vehicles (95%); Electricitat i electrònica (93%); Edificació i obra civil (92%) i Fabricació mecànica (88%).

L’oferta formativa del CFCC

Acordat en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents econòmic i socials més representatius a Catalunya, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya complementa la formació programada per les empreses, i facilita també l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu.

El CFCC impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodologies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del Catàleg d’Especialitats, una eina que recull les necessitats formatives de les persones treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya.

L’oferta formativa del CFCC es concreta en programes de formació de caire sectorial, focalitzada en un sector productiu concret, i de caire transversal, dirigits a l’obtenció de competències professionals de diferents sectors.

Més del 50% de la formació programada s’acredita amb certificats oficials: certificats de professionalitat, habilitacions professionals dels sectors, certificacions de fabricants TIC, idiomes en el marc comú europeu de les llengües (MECR), entre altres.

Tipus de formació contínua

Formació transversal mitjançant accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal.

Entre la formació transversal hi són els idiomes; les aplicacions informàtiques; les tecnologies d’informació i comunicació; la seguretat i salut laboral; les competències transversals de gestió i habilitats personals.

Així mateix, hi són les accions formatives específiques del treball autònom i de l’economia social.

Formació sectorial mitjançant accions formatives adreçades a un àmbit sectorial concret que responen als requeriments de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Els sectors als que s’adrecen son els següents:

Agroalimentària, Comerç, Construcció, Educació, formació i lleure, Indústria, Sanitat, afers socials i serveis a les persones, Serveis a les empreses, Transports, comunicacions i mar; i Turisme, hostaleria i joc.

Formació dirigida a l'obtenció dels certificats de professionalitat, els quals acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral amb significació en l'ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l'Estat.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El CCFC va néixer l'any 2004 i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l'àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del CCFC és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Presentats CONFORCAT A MIDA i PROJECTA’T, dos programes nous per donar resposta a les necessitats formatives de persones i empreses del Vallès Occidental