Actualidad

Avui s’activa la nova línia Cupons ACCIÓ a la competitivitat empresarial

La línia d'ajuts per fer front als nous canvis compta amb un pressupost de gairebé 3 milions d’euros i ajuts que oscil·len entre els 1.600 i els 20.000 euros per empresa

Precisament, aquest dijous s’activa la línia d’ajuts Cupons ACCIÓ a la competitivitat empresarial per impulsar la competitivitat d’entre 300 i 600 pimes catalanes arran de la COVID-19. Es tracta d’una línia d’ajuts que compta amb un pressupost de gairebé 3 milions d’euros i que enguany contempla línies específiques per fer front a la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Els ajuts s’articulen en forma de cupons àgils i ràpids que les empreses han d’utilitzar per contractar serveis de consultoria especialitzats a càrrec de proveïdors acreditats per ACCIÓ. En total hi ha una desena de tipologies de cupons en els àmbits de la innovació, la internacionalització, el finançament, la indústria 4.0, la transformació empresarial i l’economia circular, amb ajuts que oscil·len entre els 1.600 i els 20.000 euros. A més, enguany incorpora noves línies en els àmbits de les startups, la cerca de finançament de pimes i la transformació empresarial dissenyades per accelerar la recuperació a la situació provocada per la COVID-19:

  • Cupó a la noves iniciatives disruptives: amb un cupó de 8.000 euros, l’objectiu és que l’empresa comenci un procés de transformació del model de negoci actual per adaptar-se a la disrupció actual derivada de l’aparició accelerada de noves tecnologies exponencials, noves tendències d’usuari, nous models de negoci i episodis de crisi com el canvi climàtic o l’actual COVID-19.
  • Cupons a les startups: tenen per objectiu ajudar les empreses emergents a superar les dificultats que els hi hagi pogut suposar la situació generada pel COVID-19. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part d'assessors experts en la presa de decisions davant possibles canvis a fer per part de l'empresa, i que poden anar focalitzats en assessorament estratègic; financer; en estratègia comercial o màrqueting i en gestió interna o millora de processos. El cupó que rebrà l’empresa per contractar aquest servei d'assessorament a un proveïdor acreditat per ACCIÓ serà de 1.600 euros.  
  • Cupons al finançament: l’empresa rebrà un cupó de 2.500 euros per contractar serveis d’assessorament i acompanyament per refinançar el passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència. Es farà una anàlisi de la situació economico-financera actual i futura de l’empresa i es dissenyarà una estratègia (priorització, calendarització i quantificació de decisions a prendre) així com acompanyament si s’escau en la negociació amb creditors o possibles finançadors.  
  • Cupons a la internacionalització: amb l’objectiu d’incentivar que les pimes comencin processos d’internacionalització, l’empresa podrà destinar aquest cupó a la subcontractació d’un export manager (cupó de 4.000 euros) o a l’elaboració d’un pla de promoció internacional (cupó de 2.400 euros), que inclourà una anàlisi de la selecció de productes o serveis que es poden internacionalitzar, la selecció de països i canals de distribució i un llistat de potencials clients.  
  • Cupons a la indústria 4.0: en funció del seu estat actual, l’empresa podrà destinar el cupó a l’elaboració d’una diagnosi per identificar oportunitats per incorporar tecnologies que derivin en l’elaboració de plans de transformació (cupó de 8.000 euros) o, si es troba en una fase més avançada, a rebre assessorament per implantar actuacions concretes per integrar aquestes tecnologies ja sigui mitjançant proves pilot, testatge de tecnologies o accés a infraestructures tecnològiques (cupó de 20.000 euros).
  • Cupó a l’economia circular: cupó de 6.000 euros per millorar la sostenibilitat dels productes, serveis, processos i models de negoci de l’empresa, que podrà analitzar l’impacte ambiental al llarg del cicle de vida del seu producte o servei i testar propostes de millora. Igualment, també podrà rebre assessorament per dissenyar-ne de nous des d’un criteri d’economia circular per disminuir el consum de recursos, allargar la vida útil dels productes, prevenir la generació de recursos i facilitar la reutilització i reciclatge.  
  • Cupó al model de gestió i de processos d’innovació: l’objectiu d’aquest cupó, de 6.000 euros, és que l‘empresa implanti un sistema de gestió de la innovació per dissenyar nous productes o serveis o innovar en els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals, en el model de negoci i que consolidin un nivell d’innovació coherent i sostenible.  
  • Cupó a la fiscalitat de la innovació: la pime accedirà a un servei d’assessorament per obtenir certificats en l’àmbit de l’R+D i la innovació que comporten deduccions fiscals. El cupó que rebrà l’empresa per contractar aquest servei serà de 2.500 euros.  
  • Cupó a la propietat industrial: la pime rebrà assessorament per definir un pla estratègic en l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual (cupó de 4.000 euros) així com en la redacció i presentació d’una patent o model d’utilitat (2.500 euros).

Informació extreta de Govern.cat