Actualidad

Hem reclamat la contractació de personal tècnic dins el cos de Bombers per reduir el temps de tramitació d'expedients de llicències d'activitat al Vallès

L’any 2017 es van gestionar al Vallès prop més de 600 expedients de legalització d’activitats i l’endarreriment dels terminis ha generat al voltant de 576.000 hores improductives a les empreses del territori en un any.

Juntament amb altres organitzacions empresarials del Vallès, hem detectat en l’últim any un notable increment de queixes i denúncies per part de les empreses ubicades al que es correspondria amb l’àrea Metropolitana Nord (Vallès i Maresme) en relació al temps de tramitació de les llicències de legalització d’activitats.

Un tràmit que es desenvolupava habitualment en dos mesos, en l’actualitat està requerint d’entre sis i vuit mesos abans de la resolució administrativa. Aquests endarreriments tenen un impacte negatiu directe sobre l’activitat empresarial i econòmica del territori, en aquest cas en una de les regions amb més pes industrial en el PIB català com ho és el Vallès. Si per poder obrir un negoci o canviar l’activitat, l’inversor o empresari necessita una mitjana de set mesos per obtenir el permís, probablement es desincentivi en la fase de definició del projecte o bé decideixi cercar altres ubicacions. 

Les organitzacions empresarials, després de revisar tot el procés del tràmit de legislació d’activitats amb els ajuntaments de la zona, Cecot amb l’Ajuntament de Terrassa, CIESC amb l’Ajuntament de Sabadell i UEI amb l’Ajuntament de Granollers, hem identificat que l’increment del temps d’aquesta gestió ve provocat per una manca de personal a la unitat de tràmit del cos de Bombers, més concretament a la unitat de tramitació que cobreix l’àrea Metropolitana Nord amb base a Bellaterra i que, en poc temps, ha vist reduït en un 70% els efectius tècnics per desenvolupar aquesta tasca.

L’any 2017 les unitats de tramitació del cos de Bombers van gestionar 2.500 expedients d’activitat a tota Catalunya. D’aquests, 600 expedients (24%) van ser per empreses al Vallès. Tenint en compte les magnituds i els mitjans actuals amb que compta la unitat de Bombers és impossible atendre en un període raonable de temps  la demanda de tràmits relatius a l’activitat en el territori, perjudicant l’activitat econòmica i empresarial.

El secretari general de la Cecot, David Garrofé, i el tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Industria i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, Manuel Giménez, van tenir ocasió de traslladar personalment la problemàtica al director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, Manuel Pardo, qui va reconèixer estar al cas de la situació i va admetre la manca de recursos en el servei.

Hem reclamat al cos de Bombers i al Departament d’Interior que recuperin el nombre d’efectius que disposaven anteriorment per tal de corregir aquesta tendència que està paralitzant l’activitat econòmica i desincentivant la inversió. El teixit empresarial a Catalunya ha reivindicat històricament la necessitat de comptar amb una administració business friendly per poder desenvolupar projectes empresarials i generar riquesa que acabi repercutint a l’entorn i a la societat. Ineficiències com aquesta minven l’atractiu d’un territori.

Dins del sector empresarial, la simplificació administrativa és una de les demandes més compartides amb independència de la grandària o el sector d’activitat. Una simplificació que ha de permetre guanyar en competitivitat a través de la supressió de duplicitats de gestions o de la reducció de temps no productiu, mitjançant la digitalització, per dur a terme determinats tràmits.