Actualidad

Programa "Ocupació + Transformació"

Us informem que s'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de la nova convocatòria del programa "OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ", adreçat a persones treballadores autònomes i microempreses que tenen entre 1 i 5 persones treballadores assalariades, i també a cooperatives i societats laboral que tenen entre 1 i 5 persones sòcies treballadores que cotitzen al règim general. El Departament d'Empresa i Treball hi destina 7,1 milions d'euros.

Es tracta d'un ajut de 5.000 euros per al manteniment de totes les persones treballadores o sòcies treballadores en el cas de cooperatives i societats laborals durant sis mesos, i durant aquest interval de temps també s'ha de realitzar una acció formativa per facilitar la transició cap a l'economia verda o digital, segons la línia d'ajut atorgada.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 28 de febrer. Ampliem detalls a continuació:

Beneficiaris:

  • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de 'any 2021 no sigui superior a 2 milions d'euros.

En tots els casos, la data d'inici de l'activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l'1 de desembre de 2021.

Requisits:

  • Manteniment de l'ocupació durant un mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades.
  • Realització d'una acció de caràcter formatiu per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda o cap a l'economia digital.

Termini:

Del dia 20 de febrer a les 9h fins al dia 28 de febrer a les 15h.

Import Total del programa:

7.100.000 euros

Import de l'ajut:

5.000 euros per autònom, empresa o cooperativa.

Més informació