Actualidad

Ajuts del Kit Digital per a empreses d'entre 0 i menys de 3 persones treballadores

Des del 20 d'octubre de 2022 (11.00h) fins al 20 d'octubre de 2023 (a les 11.00h) restarà obert el termini per ala presentació de sol·licituds per a obtenir el Kit Digital. Aquest termini conclou abans si s'esgotés el crèdit pressupostari establert.

Aquests ajuts ("o bo digital"), tenen la consideració de subvenció directa i s'atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva i està finançat pel fons Next Generation EU.

El Kit Digital finançarà l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, d'acord amb el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital (regulat a l'article 12 de les Bases Reguladores).

Persones beneficiàries:

Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació d’entre 0 i menys de 3 persones treballadores.

No es consideren persones beneficiàries en aquesta convocatòria:

  • Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb què aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització.
  • Les persones en situació d’autoocupació que tinguin la consideració d’autònoms societaris o autònoms col·laboradors, en els termes previstos a la normativa aplicable.
  • Les unions temporals d’empreses (UTE).
  • Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les convocatòries del Programa Kit Digital.
  • Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.
  • Els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Import màxim d’ajut per beneficiari: 2.000€.

Vols sol·licitar el Kit Digital? T'ajudem

Sabies que la Cecot t'ajuda a sol·licitar el Kit Digital? Des de l'Oficina de Digitalització t'ajudarem a comprovar si la teva empresa compleix tots els requisits per sol·licitar-loi i, si és així, ens encarreguem de realitzar tots els passos per l'obtenció del kit.

Sol·licita'l aquí.

Enllaços relacionats: