Notes de Premsa

L’Autcat alerta que les mesures aprovades pel Govern poden abocar els autònoms a l’economia submergida

Rius: “no entenem com les organitzacions que defensen els drets de les persones treballadores autònomes en la taula de diàleg han signat i aplaudit un acord que ens deixa absolutament desprotegits”.
  • Malgrat els ajuts, un autònom que els sol·liciti acabarà rebent, sorprenentment, una quantia inferior a l’ingrés mínim vital. L’Autcat recorda al Govern que si la seva màxima és ajudar les persones, els autònoms i les seves famílies també ho són.
  • L’Organització d’Autònoms de Catalunya-Autcat denuncia que les propostes són insuficients i discriminatòries ja que s’està utilitzant una doble vara de mesurar en funció del tipus d’assegurament: una mesura per a les persones que treballen per compte propi i una mesura diferent per a les que ho fan per compte aliena.

Terrassa, 2 d’octubre del 2020. L’Autcat està atenent un alt volum de consultes entre els seus associats sobre la prorrogació de la prestació extraordinària per cessament d’activitat que ha aprovat el Govern aquesta mateixa setmana.

La conclusió que extreu l’Autcat a l’hora d’aplicar les mesures és que són insuficients i disten molt de l’objectiu de garantir la supervivència dels negocis i de protegir la falta d’ingressos dels autònoms en aquesta situació d’excepcionalitat. Enric Rius, que avui ha estat reelegit president de l’Autcat, ho exemplifica de la manera següent: “pel que fa a la pròrroga de les prestacions vigents al juny, els teus ingressos s’han de veure reduïts en un 75% respecte el mateix trimestre de 2019 i així poder percebre el 70% de la base de cotització, és a dir, 661 euros. Ara bé, com has de continuar cotitzant l’ajut real que perceps és de 377 euros/mensuals. És inferior a l’ingrés mínim vital que està establert en 462 euros per un adult sol”.

D’altra banda, els autònoms que puguin acollir-se a la prestació per cessament de 2a onada, pràcticament hauran hagut de baixar la persiana, ja que només s’hi poden acollir aquells autònoms que hagin vist totes les seves activitats suspeses per imperatiu legal. “Si aquest és el cas, la prestació que
es rep és del 50% de la base mínima de cotització, és a dir, 472 euros/mensuals més l’exoneració de les cotitzacions”, continua Rius. Tenint en compte les càrregues addicionals que tenen la major part d’autònoms en quant a lloguers de locals, consums, taxes locals, entre altres, l’Autcat vol que el Govern i la societat en general prengui consciència de la situació a la que se’ls està abocant, per evitar entrar en espirals de morositat i poder reactivar l’activitat. “Mentre l'empresa pot acollir-se a ERTOs per causes objectives o econòmiques sense límits, l'autònom ha d'arribar a una situació extrema, al punt de la misèria, per poder acollir-se a una prestació de cessament o a la reducció de quotes a la SS. Reitero que ha de justificar un 75% de reducció dels ingressos i que el rendiment net no superi els 1.939,58 euros de promig en els tres mesos següents a la petició. Algú s’ha parat a pensar que ja amb una reducció del 50% hi haurà autònoms a qui no els sortirà a compte continuar l’activitat i que molts d’ells quedaran endeutats?”.

L’Autcat recorda que els autònoms son 3,2 M a Espanya, suposen el 17% dels afiliats a nivell estatal, a Catalunya són prop de cinc-cents mil, i les mesures estan generant un gran greuge comparatiu amb les empreses que poden aplicar mesures com els ERTOs amb criteris objectius sense les limitacions que s’imposa als autònoms. Fins a finals d’agost s’han acollit a la prestació per cessament unes 140.000 persones treballadores autònomes a tot l’Estat.

 
Replantejar els ajuts per evitar dur a les persones al límit i generar un problema social greu

Des de l’Autcat es demana a l’executiu que, en aquesta crisi derivada de l’impacte de la COVID-19, posi per davant la salvaguarda de les persones. Tant en l’àmbit sanitari que és el que s’està prioritzant, com en l’àmbit laboral, educatiu o social.

És per això que recordem que una persona treballadora autònoma, primer de tot és una persona, i no es pot gestionar com una negociació política. La Constitució Espanyola, que integra la Declaració Universal dels Drets Humans, compromet als Governs a posar la persona al centre de les seves polítiques d’actuació mitjançant “el reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana”, i és per això que l’Autcat insisteix replantejar els ajuts. No es pot portar a les persones al límit, i aquí incloem les persones autònomes treballadores i les seves famílies perquè això pot derivar en un problema social molt greu.

Informació facilitada pel Departament de Comunicació de la Cecot:
comunicacio@cecot.org - Tel. 630 91 80 26 - Tel. 93 736 11 15