La Cecot valora positivament la baixada de l’atur d’agost però insisteix al Govern a accelerar un canvi de model econòmic mitjançant els fons europeus per generar ocupació més estable

El teixit pime continua en una situació delicada per les restriccions, manca d’ajuts, increment de matèries primeres i el cost de l’electricitat, la qualcosa genera inestabilitat i incertesa a la contractació.
  • Abad: “les dades donen una treva a l’increment de l’atur d’ençà de la pandèmia però és conjuntural. Les característiques del nostre model productiu, accentuat per un marc de relacions laborals ineficient i que perpetua uns instruments que no estan millorant resultats, esdevenen una lacra per poder reactivar l’economia. Necessitem que la gestió del fons europeus de recuperació sigui la palanca de canvi del model econòmic que necessitem per millorar l’ocupació estable”.  
  • La Cecot insisteix al Govern a actuar amb celeritat fent efectives les ajudes directes a les empreses i redefinint tant l’actual marc laboral com el model econòmic. El teixit pime continua en una situació delicada per les restriccions, manca d’ajuts, increment de matèries primeres i el cost de l’electricitat, la qual cosa genera inestabilitat i incertesa a la contractació.  
  • L’entitat recorda que a nivell europeu, Espanya continua mantenint la segona pitjor taxa d’atur (14,3%) entre els 27, només per darrera de Grècia (14,6%) i que malgrat aquest alt índex d’atur les empreses continuen tenint dificultats per trobar els perfils professionals que requereixen.

  

Avui hem conegut les dades de l’atur del mes d’agost publicades pel Ministeri de Treball i el balanç interanual que continuen projectant un resultat lligat a l’efecte de la pandèmia. Catalunya tanca el mes amb 391.000 persones aturades registrades a les oficines de treball el mes d’agost, un 18,62% menys de persones aturades (-17.186) que ara fa un any. 

En l’àmbit estatal la xifra de desocupats ha baixat en 82.583 persones (-2,4%), la baixada més gran en un mes d’agost de tota la sèrie històrica, segons el Ministeri, situant el nombre de persones a l’atur a Espanya en 3.333.915. L'atur va disminuir en tots els sectors, a excepció de la construcció, on va pujar en 1.139 persones (+0,4%). La major reculada de l'atur el va protagonitzar el sector serveis, amb 46.224 aturats menys (-1,9%), seguit del col·lectiu sense ocupació anterior (-22.873 aturats, -7,5%); l'agricultura (-13.499 aturats, -7,7%), i la indústria, que va restar 1.126 aturats (-0,4%) i se situa ja en nivells pre-pandèmia.

El nombre de treballadors en ERTO també es redueix i es situa en 272.190 persones afectades a tot l’Estat, 59.296 persones menys respecte del mes de juliol. En el punt més àlgid de la crisi del coronavirus, l'abril del 2020, hi va arribar a haver 2,7 milions de persones en ERTO a tot Espanya.

Finalment, en referència a les dades d'afiliació, la Seguretat Social va perdre una mitjana de 118.004 cotitzants respecte al mes de juliol (-0,6%), situant el total d'ocupats en 19.473.724 cotitzants. La caiguda de l'afiliació es concentra en el sector educatiu, amb 59.534 afiliats menys (-6,7%), així com en la construcció (-19.937 ocupats, -2,2%) i en la indústria manufacturera (-16.955 afiliats mitjans, -0,9%).

 

Posicionament Cecot

La Cecot considera que les xifres d’atur registrat, afiliació i contractació d’aquest mes d’agost representen agafar una mica d’aire des que va començar l’estat d’alarma ara fa un any, però alerta que és conjuntural a les característques del nostre model productiu i no respon a un canvi del model econòmic, reivindicació històrica dels agents econòmics i socials en la darrera dècada. “Només cal mirar els sectors on s’ha produït la caiguda de l’afiliació a la SS (indústria)  i els que han incrementat afiliació (hostaleria)”, explica Antoni Abad, president de la Cecot, qui afegeix que “cal implementar sense més demora polítiques de reindustrialització, en base als ODS acordats per la UE, ja que la indústria ha demostrat ser un dels agents amb més capacitat de transformació econòmica i social. Davant la terciarització de la nostra economia i la gran dependència de determinats sectors, com el turisme, tenim una economia menys sòlida i diversificada. Ara bé, la pandèmia provocada per la Covid-19 ha tret a explicitat el risc que comporta aquest model i ara és moment de prendre consciència i posar al mig del debat la necessitat de promoure polítiques industrials que permetin la transformació del nostre model productiu”.  Per fer-ho factible, la Cecot considera primordial que el Govern d’Espanya gestioni els fons europeus de Recuperació Next Generation EU, entre d’altres, de manera que esdevinguin palanca de canvi per les reformes estructurals que necessita l’economia del país i la seva ciutadania, i potenciar sectors amb més estabilitat ocupacional i nivells salarials alts.

Els darrers anys Espanya ha demostrat ser el país europeu amb més capacitat de creixement però alhora, també s’ha demostrat ser el país amb major índex de destrucció d’ocupació de la Unió Europea, actualment continua liderant, juntament amb Grècia, l’atur entre els vit-i-set amb el 14,3% de tassa d’atur mentre que a l'Eurozona es va situar en el 6,9% el mes de juliol (dades Eurostat). I malgrat aquesta alta tassa d’atur a Espanya, es continua donant la situació que les empreses continuen tenint dificultats a l’hora d’incorporar perfils professionals als seus centres de treball, des d’especialistes del sector TIC, fins a professionals de l’àmbit del metall o del sector tèxtil, per posar alguns exemples.

Per això és necessari optimitzar tots els sectors que tinguin un alt potencial per al país, sense renunciar a continuar sent país turístic com per exemple França. Ens cal apostar per sectors com la indústria o l’economia circular, però també per un turisme que aporti valor afegit en contraposició a l’actual índex del turisme de masses que sovint comporta més temporalitat. “I això passa per treballar conjuntament amb els agents econòmics a l’hora de definir els criteris de concurrència de les properes convocatòries d’ajuts a projectes de transformació digital, transició ecològica i integració social”, proposa Abad.

Així doncs, malgrat la dada de l’atur del mes d’agost és una notícia positiva, la Cecot es suma a la visió de CEPYME per alertar que gran part de pimes i autònoms continuen travessant una situació delicada provocada per les mesures de restricció a l’activitat, la manca d’ajuts directes i ara també cal afegir l’increment de preus de les matèries primeres i l’increment de la llum. Aquests factors més les reformes a l’àmbit laboral que es puguin prendre en els propers mesos poden arribar a tenir un impacte directe sobre la competitivitat de les empreses, la seva viabilitat i, evidentment, sobre la contractació i l’ocupació. Cal que les administracions tinguin en compte la realitat de pimes i autònoms i implementin mesures d’ajuda efectiva i deixin de costat els grans anuncis i les paraules de bona voluntat.