La Cecot considera desproporcionada la resposta del sector del taxi que està tenint un fort impacte col·lectiu i social a l’economia catalana

El canvi de model econòmic en el sector de la mobilitat, com ja s’ha produït en sectors com el del comerç o la construcció, està afectant sectors regulats com el del taxi i cal pactar transicions que minimitzin els efectes negatius.

Davant de les conseqüències del col·lapse que està patint Barcelona arrel de les mobilitzacions del sector del taxi, la Cecot posa de manifest la seva preocupació per l’alt l’impacte negatiu que estan tenint a nivell col·lectiu i social. No només afecta a Barcelona sinó que està afectat l’economia catalana en general, en especial en l’àmbit del turisme i en la imatge i prestigi a l’exterior. Tanmateix, la Cecot comparteix el posicionament contra l'intrusisme i per això demanen atenció i propostes urgents que facilitin una solució a la mobilització del sector del taxi.

Com ja han expressat organitzacions d’altres sectors, com RETAILcat de la que Cecot Comerç en forma part, el sector del taxi es troba ara en una situació similar a la del comerç en els anys 90 amb l’entrada de grans operadors o al 2000 amb l’e-commerce. El sector del taxi, de la mateixa manera que el sector del comerç, haurà de trobar vies per ser competitiu davant les alternatives que sorgeixin.

Ens trobem en un moment on la dinàmica econòmica i la implementació de la tecnologia i la innovació estan generant canvis de models de negoci en molts sectors, canvis en les regles de joc conegudes fins el moment i canvis en les percepcions de valor de les coses.

El taxi és un sector regulat, amb una expectativa de protecció i de creació de barreres d’entrada a l’ofici, per als que adquireixen una llicència que té un cost elevat. Les llicències de taxi van agafar un preu de mercat elevat i els qui les van adquirir, lògicament, les veuen perillar. Per a molts taxistes la compra d’una llicència era percebuda com una inversió a llarg termini i l’activitat econòmica els està portant cap a una desregularització del sector. La transició del model és complexa i s’haurà de pactar per minimitzar els efectes negatius. Cal evitar però judicialitzar el conflicte i evitar traslladar-ho als ciutadans.