El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró rep, en visita institucional, representants de la patronal Cecot

La Cecot trasllada al conseller d’Economia i Hisenda la preocupació del teixit empresarial pel sobre endeutament generat per les mesures antiCovid-19, la necessitat d’innovar en la política fiscal per impulsar la reactivació econòmica i la importància d’implementar polítiques industrials.
  •  Abad: “a la Cecot demanem reduir la pressió tributària a Catalunya, però també exigim resoldre amb celeritat la infradotació de recursos derivada dels reiterats incompliments de l’Estat tant en finançament de l’activitat com en l’execució d’inversions. Les empreses i els ciutadans a Catalunya patim un model de finançament insuficient i caducat. La sobrepressió fiscal i l’infrafinançament són vasos comunicants”.   
  • El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, i el secretari general, Oriol Alba, han compartit amb el conseller Jaume Giró part de les propostes incloses al document “Cecot #UpandGo de Mesures per reactivar l’economia, rellançar les empreses i transformar el model econòmic”, en el transcurs d’una trobada institucional a la conselleria d’Economia.  

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad i el secretari general, Oriol Alba, s’han reunit aquest matí amb el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, i amb el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga a la seu de la conselleria.

La trobada, de caràcter institucional, s’ha emmarcat en l’agenda de trobades que la Cecot manté amb els nous representants del Govern de la Generalitat de Catalunya per aprofundir en les Mesures per reactivar l’economia, rellançar les empreses i transformar el model econòmic que l’entitat va elaborar el mes de gener per tal de fer front a l’actual context econòmic. Mitjançant aquestes trobades la patronal catalana demana coratge polític i diàleg per tirar endavant reformes, realitzant els acords necessaris i cercant el màxim consens possible per tal de dur-les a terme amb èxit. En aquest sentit Abad reitera que “el nostre teixit empresarial no pot permetre que tornin a diluir-se perquè el que necessiten les empreses i els autònoms és que s’actuï amb rapidesa i diligència si volem mantenir activitat productiva i ocupació”.

Reactivar l’activitat econòmica, i que aquesta es tradueixi en progrés i en benestar social per al país, és un punt de confluència entre administracions, agents econòmics i socials.  La Cecot creu que en aquest marc es poden generar amplis consensos i arribar a acords amb celeritat i per això és important que el marc de relacions institucionals sigui més estable i des de la base d’un respecte mutu.

Els assistents a la reunió han coincidit en la necessitat de sumar esforços, des dels diferents àmbits polítics, socials i econòmics, per aconseguir tant la necessària recuperació econòmica del país com la seva evolució. Des d’aquest punt de vista la Cecot aposta per una nova governança que passi per la implicació proactiva de la representació de les empreses en la presa de decisions que poden tenir un fort impacte en l’activitat econòmica i social. Una d’aquestes decisions que s’hauran de plantejar en breu són els Pressupostos Generals per al 2022 i el teixit empresarial representat per la Cecot demana conèixer amb temps la seva composició i com prioritzaran les distribucions per aportar competitivitat a les empreses i per donar suport al creixement econòmic. “Sempre hem demanat poder aportar la visió empresarial a la proposta dels pressupostos abans de la seva aprovació, de fet, fins i tot hem defensat impulsar uns pressupostos participatius per poder prioritzar amb una major base de coneixement social”, explica Abad. La Cecot també demana suprimir impostos com el de patrimoni, que considera confiscatori “perquè paguem sobre el ja tributat” o com el de successions, que caldria disminuir i suprimir en els relleus de les empreses amb independència de la seva dimensió per garantir i donar impuls als relleus generacionals i el manteniment de l’activitat productiva. 

“I si demanem la supressió de tributs i la rebaixa de pressió fiscal per pimes i autònoms a Catalunya, tant sobre el conjunt de tributs específics com sobre els diferencials dels trams autonòmics de l’IRPF, també us diem que des de la Cecot demanem que, en paral·lel, es corregeixi ja el dèficit fiscal que arrosseguem de l’Estat vers els ciutadans i ciutadanes de Catalunya de les darreres dècades”, ha exposat Abad al conseller Giró, “les dades sobre inversions, atorgaments i execucions són públiques, hi ha una infrainversió per càpita per part de l’Estat a Catalunya, i a mi em sembla que l’esforç de solidaritat que fa tota la ciutadania i empreses que estem aquí és alt i comença a ser insostenible i més en un context post pandèmia”.

En el marc de la trobada, Abad també ha traslladat a Giró i a Cabrafiga les principals preocupacions aflorades pels representants de diferents sectors econòmics i empresarials que componen la Cecot i que passen per aspectes més a curt termini com l’impacte de l’increment dels costos o la manca de matèries primeres i components electrònics, sobretot en els sectors industrials i manufacturers; el sobre endeutament de les empreses a l’hora de fer front a les mesures anticovid-19; la manca tant d’ajuts directes, com d’una política fiscal adaptada a les circumstàncies, que permetin una reactivació ràpida.

En un altre ordre de temes, els representants de la Cecot han posat l’èmfasi en la visió de reindustrialitzar l’actual model econòmic arran de l’impacte generat per la Covid-19 i equilibrar el pes que actualment ostenten els sectors vinculats al turisme. “Si pretenem reindustrialitzar el país i fer efectiva la transformació de la indústria cal una visió integral que tingui en compte tota la cadena de valor però també tota la transversalitat social i econòmica a mitjà i llarg termini. La indústria necessita energia, si s’encareix, deixa de ser competitiva. La indústria que representem està conscienciada amb la sostenibilitat i vol autogeneració i autoconsum energètic. Però necessita facilitats per executar projectes, simplificació administrativa, necessita ajuda al finançament per invertir, necessita estoc de components per plaques fotovoltaiques que agiliti i acceleri la implementació dels projectes, però també, i molt important, manquen professionals per executar aquests projectes, operaris per col·locar-les i tècnics qualificats per optimitzar tots els circuits i seguiment de consums. Calen nous perfils professionals per als nous reptes que comporta la transformació digital i la transició energètica. Cal una visió integral amb un ull al curt termini i un altre a l’assoliment d’ODS 2030.”

I és segons aquesta visió integral que Oriol Alba ha compartit amb el conseller Giró una situació comuna a la majoria de sectors d’activitat que representa la Cecot i que és la manca de perfils professionals tècnics, qualificats i especialitzats, així com la previsió d’una manca de relleu generacional en determinades activitats a dos anys vista. La situació, que no és nova, està duent als Gremis i Associacions a intensificar la seva demanda d’un sistema d’ensenyament i de formació professional més vinculat a la realitat empresarial. “Es dona la paradoxa que tenim moltes empreses amb dificultats per cobrir llocs de treball amb perfils qualificats, tenint la segona taxa d’atur més alta d’Europa, tenint també uns nivells d’abandonament escolar dels més alts d’Europa, i ara que sembla que hem aconseguit incrementar l’interès dels joves per l’FP, el sistema educatiu no està preparat per donar resposta”, argumenta Alba. En aquest sentit el secretari general de la Cecot insisteix en una reivindicació història de l’entitat que passa per una governança compatida entre administració i agents socials per ajustar les formacions a les demandes del mercat laboral a curt, però sobretot a mitjà i llarg termini, tenint en compte també com la demografia i els fluxos migratoris impactaran en la població activa. I la resposta només serà efectiva des de la col·laboració entre l’oferta pública i privada.

“És contradictori que tinguem alumnes sense poder-se matricular en cicles formatius i que d’altra banda no hi hagi alumnat per cobrir l’oferta en estudis relacionats, per exemple, amb el sector tèxtil o la mecànica. Els joves no s’inscriuen a aquest tipus de formacions que tenen garantida l’entrada al món laboral actual. Ens cal una tasca important d’orientació, des del Govern i els agents empresarials, cap a les famílies”.