Sala de premsa

Informe sobre supervivència empresarial de la Reempresa d'empreses

Amb la voluntat de saber quin ha estat el desenvolupament de les reempreses un cop tancada l’operació de cessió, el Centre de Reempresa de Catalunya ha fet un seguiment entre les persones que han reemprès un negoci, des del 2011.

Dels resultats obtinguts destaca el fet que el 87,56% dels reemprenedors/es afirmen mantenir l’empresa en funcionament i un 5% l’han tornat a vendre. La supervivència és elevada en tots els sectors, tot i que en el sector serveis i industrial és superior a la mitja. En concret, el sector serveis registra una taxa de supervivència del 96% i el sector industrial del 88%.  El sector hostaler i el comercial són el que registren una taxa de supervivència més baixa, tot i que elevada igualment, però presenten taxes de revenda elevades, del 9% al sector hostaler i del 6% al sector comercial on s’observa més rotació en la titularitat de les empreses.

Respecte a l’evolució de la facturació de les empreses, l’informe mostra que un 76% han mantingut o fet créixer la facturació de l’empresa després de la seva compra i un 22% d’aquests afirma que ho ha fet en més d’un 20%. Els enquestats consideren que els principals factors d’aquest creixement després de la compra de l’empresa és el degut al perfil del propi reemprenedor (60%), el seu coneixement i experiència en el sector, bons contactes, etc., així com el passat de l’empresa (51%), és a dir, la bona reputació, el nom de la marca i la clientela consolidada.

Un element en comú a tots els reemprenedors que han incrementat facturació és que en un 82% dels casos han implementat noves eines de comunicació, màrqueting i vendes després de comprar l’empresa i que no utilitzava l’antic empresari. L’ús de les xarxes socials (62%), o la creació d’una pàgina web (45%) són les més implementades. I en quant a implementació d’innovacions, les més destacades són el 62% que s’han centrat en innovació de producte o de servei, un 44% en millores organitzatives, un 40% en millores comercials i un 37% en millores tecnològiques.