Sala de premsa

Document de Propostes per al foment de la indústria en les polítiques locals

Les polítiques i l'acció de l'administració local poden contribuir de forma significativa a la generació de riquesa i la seva redistribució.

Les polítiques i les accions promogudes per l'administració local i la forma de dur-les a terme, tenen gran impacte en el foment de l'emprenedoria, en l'activitat empresarial i en la qualitat de vida dels ciutadans. Des de la Cecot exposem uns aspectes que considerem essencials per al foment de la indústria i que contribueixen a la generació d'activitat econòmica i millora social.

Les mesures proposades per la Cecot s’articulen en cinc eixos o àmbits d’actuació:

1. Millora de la governança municipal

 • Impulsar la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital.
 • Implementar seus electròniques per tramitar tots els procediments administratius.
 • Donar resposta a totes les tramitacions en curs sense esperar a l’últim dia.
 • Crear finestres úniques per a les gestions de les empreses.
 • Revisar i escurçar els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat.
 • Comptar amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats.
 • Homogeneïtzar els criteris dels tècnics municipals per evitar interpretacions distintes entre diferents municipis a l’hora d’aplicar la mateixa normativa.
 • Publicar anualment la relació d’ingressos provinents de l’activitat econòmica i les despeses destinades a afavorir-la.

2. Treballar per la modernització dels PAE

 • Els municipis han de procedir a la recepció de tots els polígons industrials.
 • Invertir per arranjar i modernitzar els PAE.
 • Promoure i afavorir la mancomunitat de serveis en els polígons.
 • Fomentar l’associacionisme empresarial dels polígons.
 • Adequar les infraestructures de telecomunicacions i l’arribada de la fibra òptica.
 • Establir els recursos adients perquè les ciutats esdevinguin ciutats 5G.

3. Incentivar fiscalment l’activitat econòmica i la creació d’ocupació

 • Minimitzar la pressió fiscal sobre les empreses i harmonitzar les bonificacions dels impostos municipals posant l’èmfasi en l’ocupació.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE quan s’acrediti increment de plantilla.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE durant 5 anys a partir del tercer en què s’ha iniciat una nova activitat industrial.
 • Bonificar el 50% de la quota de l’IAE si l’empresa ha tingut pèrdues.
 • Bonificar del 50% de l’IAE quan l’empresa acrediti que disposa de plans de transport.
 • Bonificar el 95% de l’ICIO per a la construcció de locals per al trasllat a zones industrials i que s’ampliï del 25 al 50% la bonificació per a naus obsoletes.
 • Bonificar el 95% de l’ICIO per a la instal·lació de sistemes d’energia solar, així com la bonificació posterior del 50% de l’IAE.

4. Potenciar el talent

 • Detectar els perfils formatius més demanats per  les empreses.
 • Demanar la creació dels graus que l’activitat econòmica requereixi.
 • Fomentar les vocacions industrials i potenciar les formacions STEM.
 • Impulsar la col·laboració per a desplegar la formació contínua i ocupacional.

5. Millorar la mobilitat als PAE

 • Elaborar plans de mobilitat als polígons.
 • Dur a terme una coordinació municipal del transport d’empresa per compartir-lo dins del PAE.
 • Crear un servei d’autobusos llançadora.
 • Fomentar les iniciatives privades per compartir vehicle.
 • Crear carrils bici per afavorir la mobilitat des dels centres urbans fins als polígons.