Actualitat

Ús de les mascaretes als salons i centres del sector

Us informem que s'ha publicat en el BOE el Real decret 286/2022, pel qual s’elimina l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes als interiors amb caràcter general des d’avui mateix, 20 d'abril. En aquest Reial decret també s'estableixen els àmbits on la màscara continuarà sent obligatòria.

Això no obstant, es recomana per a totes les persones amb més vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de mascareta en qualsevol situació en què es tingui contacte prolongat amb persones a distància menor d'1,5 metres. Per això, es recomana un ús responsable de la màscara als espais tancats d'ús públic on les persones transiten o romanen un temps prolongat. 

Pel que fa a l'obligatorietat a l'entorn laboral, el Reial decret estableix que, amb caràcter general, no és preceptiu l'ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals de cada empresa, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que s'hagin d'implantar al lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés de la referida avaluació, tant per als treballadors, com per a les visites externes que hagin d’accedir als establiments