Actualitat

Important | fins al 31 de gener es pot sol·licitar la bonificació de la taxa de residus

Important | fins al 31 de gener es pot sol·licitar la bonificació de la taxa de residus
L’Ajuntament de Terrassa ens ha informat que per obtenir la bonificació de la taxa de residus, cal que presenteu la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, indicant quina és la superfície destinada a degustació respecte a l’espai total de venda i aportar qualsevol altra documentació addicional que permeti determinar l’impacte del tancament d'aquesta zona.

Important | fins al 31 de gener es pot sol·licitar la bonificació de la taxa de residus

L’Ajuntament de Terrassa ens ha informat que per obtenir la bonificació de la taxa de residus, cal que presenteu una sol·licitud per cada establiment, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, indicant quina és la superfície destinada a degustació respecte a l’espai total de venda, documentació que acrediti el període de tancament, el motiu i si durant aquest període podien obrir o no, i per tant hi ha hagut algun error en la valoració de l'epígraf, com per exemple: 

  •  Factura de la companyia subministradora de l'aigua, on es constati la inactivitat (original)
  • Factura de la companyia subministradora de la llum, on es constati la inactivitat (original)
  • Factura de la companyia subministradora del gas, on es constati la inactivitat (original)
  • Acord/s amb la propietat si és un local de lloguer (original)

O bé, qualsevol altra documentació que pugui provar que l'activitat ha estat tancada.

Per poder rebre aquesta bonificació primer cal tramitar la instància. Una vegada autoritzada la reducció  s’aplicarà en l’exercici 2020 i en el 2021 en funció de l’afectació de la COVID-19. S'ha de sol·licitar abans del 31 de gener.

 Per a qualsevol consulta podeu contactar amb Maite Pérez, secretària del Gremi.