Actualitat

Els autònoms que utilitzin plàstics no reutilitzables hauran de presentar la seva autoliquidació a l'abril

La majoria dels autònoms que fabriquin o adquireixin plàstics no reutilitzables en els seus negocis han de presentar l'autoliquidació de l'impost amb periodicitat trimestral. És a dir, el mes vinent hauran de tributar a Hisenda 0,45 cèntims per cada quilogram de plàstic adquirit durant els tres primers mesos de l'any.

En paral·lel, i de manera mensual, tots els negocis han de remetre a l'Agència Tributària un llibre d'existències, en el qual es registrin totes les operacions de compravenda de plàstics d'un sol ús, en el qual es constatin les dates, el pes o la classificació del producte -envasos no reutilitzables, productes plàstics semielaborats destinats a l'obtenció dels envasos o productes que continguin plàstic- entre altres conceptes.

Com a excepció, l'Agència Tributària permet enguany retardar la presentació d'aquest registre fins al mes de juny per als treballadors per compte propi que ho desitgin, encara que aquests hauran de fer al juliol la liquidació de l'impost corresponent als primers sis mesos de l'any en un sol pagament.

Més informació