Actualitat

Calculadora de quotes

La Tresoreria General de la Seguretat Social va presentar un simulador informatiu per tal que els treballadors autònoms puguin calcular la quota que els hi correspon amb el nou sistema de cotització per rendiments nets que va entrar en funcionament aquest gener 2023.

Més informació