Actualitat

Assemblea General Ordinària de Flequers

Assemblea General Ordinària de Flequers
Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca

Assemblea General Ordinària de Flequers

Senyors, senyores,

Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, que tindrà lloc el dijous, 17 de març, a les  15h en primera convocatòria i a les 15.15h en segona convocatòria, mitjançant la plataforma ZOOM, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior
  2. Lectura i aprovació de la memòria d’activitats de 2020
  3. Lectura i aprovació de l’estat de comptes de 2020
  4. Lectura i aprovació dels objectius pel 2021
  5. Torn obert de paraules

Fanny Novell
Presidenta       
 
Terrassa, 3 de març de 2021