Notes de Premsa

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya trasllada al Director General de Transports i Mobilitat les preocupacions de les empreses i els professionals del sector

Uns dels aspectes que s’han tractat àmpliament durant la trobada són les afectacions que han suposat per al sector la posada en marxa del nou Reglament d’Ordenació del Transport Terrestre.
  • Les dificultats per trobar conductors per vehicles de més de 7.500 kg. i els aspectes relatius a la professionalitat i el paper del xofer en la cadena de valor de la logística ha centrat bona part de la trobada. 

La Junta Directiva del Gremi de Transports i Logística de Catalunya ha celebrat una trobada amb el Director General de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, amb l’objectiu d’intercanviar punts de vista i informació sobre el desenvolupament del sector i traslladar-li algunes de les principals preocupacions de les empreses del transport i la logística que poden comprometre el seu futur més immediat arrel de l’entrada en vigor del Reglament d’Ordenació del Transport Terrestre:

  • La desaparició del requisit de sis anys per augmentar la flota pot comportar un envelliment del parc automobilístic industrial. El nou reglament posa la base en la mitjana d’anys de la flota cosa que beneficia a les empreses que tenen un parc de vehicles més antics i que poden seguir adquirint vehicles més vells, amb els consegüents inconvenients en relació a la seguretat o el medi ambient.
  • Les empreses del transport que han adquirit vehicles industrials usats es troben en una situació d’indefensió jurídica ja que s’ha canviat el criteri d’ampliació de flota de forma retroactiva, de manera que alguns dels vehicles que s’han adquirit abans de l’entrada en vigor del ROTT i que complien amb els requisits d’ampliació de flota no han pogut obtenir la seva autorització perquè s’estan aplicant els nous requisits de retroactivament. Aquest fet ha suposat que un bon nombre d’empreses del sector no puguin fer ús d’aquests vehicles i hagin d’assumir els costos d’adquisició sense poder posar-los en funcionament.
  • A partir de l’1 de juliol de 2020 caldrà disposar del batxillerat o una formació professional superior. Aquest increment de la barrera de competències per accedir a la professió pot generar un greu problema de relleu que caldria treballar en profunditat, i més tenint en compte les dificultats per trobar conductors per vehicles de més de 7.500 kg.
  • L’enduriment de les causes de pèrdua d’honorabilitat comportaran que una sanció molt greu pugui provocar la suspensió de l’activitat durant un any. Els representants del Gremi consideren que caldria aplicar mecanismes preventius, com s’apliquen a d’altres països europeus, per evitar la pèrdua d’honorabilitat amb tanta facilitat, tenint en compte les greus conseqüències que poden comportar per a l’empresa.

Padrosa ha atès les propostes dels representants del Gremi i s’ha interessat en aprofundir sobre determinats aspectes però ha recordat que respecte la normativa de transports la Generalitat té una competència delegada del govern central i que, per tant, el seu paper és merament de gestors. Tanmateix el director general de Transports ha recollit aquestes inquietuds per poder incorporar-les a un document de propostes que traslladarà properament a l’Administració central, amb l’objectiu de promoure la reinterpretació de determinats aspectes del ROTT, així com alguna modificació exprés.

En el marc de la trobada, els representants del Gremi de Transports i Logística han presentat a Padrosa el seu nou portal, www.transportsilogistica.org, un web responsive on els professionals i les empreses poden consultar informació rellevant del sector els 365 dies de l’any, 24 hores. Es tracta d’una plataforma bidireccional que permet que l’usuari pugui deixar els seus comentaris o ampliar informació a través dels assessors del Gremi.

Finalment, el Gremi ha donat a conèixer al director general de Transports i Logística de la Generalitat el llançament d’un vídeo de sensibilització del sector que té per objectiu destacar el paper del xofer en tota la cadena de valor de la logística.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Representants del Gremi de Transports durant la trobada amb Pere Padrosa