Notes de Premsa

32 organitzacions europees vinculades al transport i la logística demanen als Estats membres ser prioritàries en els Plans de recuperació i resiliència

Subratllant que els sectors del transport i logística són fonamentals per a proporcionar als ciutadans béns i mobilitat essencials sent facilitadors d’una recuperació sostenible.
  • Reiterant que el Pacte Verd Europeu exigeix una reducció del 90% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Assenyalant que el pressupost del Mecanisme «Connectar Europa» II no és suficient per a permetre la transformació sostenible necessària.

Aquest dimarts 9 de febrer el Parlament Europeu ha aprovat l'acord sobre la proposta de Reglament pel qual s'estableix el Fons del mecanisme europeu de recuperació i resiliència, que amb un pressupost de 672.500 milions d'euros, es converteix en el principal instrument de la UE per a recuperar-se de la crisi provocada per la COVID-19.

Tot i haver-se vist molt afectat per la pandèmia i les diverses mesures restrictives, el sector del transport ha demostrat el seu paper crucial en el subministrament de béns i el moviment de persones i, per tant, ha demostrat el seu caràcter indispensable per al funcionament de la Unió Europea.

Per això, l'Associació Europea de Transportistes per Carretera UETR, que presideix FENADISMER, associada del Gremi de Transports i Logística, juntament amb altres 31 organitzacions europees signants d'aquesta Declaració conjunta que representen al transport, administradors d'infraestructura, operadors, treballadors en totes les maneres de transport i logística, contractistes, autoritats locals i regionals, proveïdors de serveis logístics, transportistes, usuaris, drassanes i proveïdors d'equips en el sector marítim, ports, vies navegables interiors, ferrocarrils, la carretera, la bicicleta, l'aviació, els aeroports i els sectors intermodal, així com les indústries i empreses de suport, demanen conjuntament als Estats membres i a la Comissió Europea que garanteixin que el sector del transport rebi la consideració adequada en els plans nacionals de recuperació i resiliència:

  • Subratllant que els sectors del transport i logística són fonamentals per a proporcionar als ciutadans de la UE els béns i mobilitat essencials per la seva salut i benestar, sent els principals facilitadors d’una recuperació sostenible i resistent de l’economia europea;
  • Reiterant que el Pacte Verd Europeu exigeix una reducció del 90% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del transport, la qual cosa requereix inversions substancials en infraestructures i flotes de transport;
  • Subratllant que els objectius del Pacte Verd per a Europa de convertir-se en una economia climàticament neutra el 2050 només poden aconseguir-se augmentant la sostenibilitat del sector del transport; assenyalant que el pressupost del Mecanisme «Connectar Europa» II no és suficient per a permetre la transformació necessària;
  • Sol·licitant als Estats membres que incloguin en els seus plans de recuperació i resiliència mesures que facilitin la digitalització i el transport econòmicament i socialment sostenibles en els sectors del transport i la logística, mesures que promoguin la cohesió i la connectivitat, promoguin ciutats i regions habitables, donin suport a una transició justa, donin suport a estratègies per a més cadenes de subministrament sostenibles diversificades amb la finalitat d’enfortir la resiliència d’Europa, així com mesures que preparin la força laboral del transport per la transformació digital basada en un  diàleg social inclusiu;
  • Sol·licitant a la Comissió Europea que avaluï la importància de les mesures de transport econòmicament i socialment sostenibles en la seva avaluació dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.