Notes de Premsa

La Federació de la Fusta i el Moble de la Província de Barcelona signa el Conveni Col·lectiu Provincial del sector amb els sindicats

La indústria de la fusta ha pactat un increment salarial del 2,2% per aquest 2019 i un 2.6% per al 2020.
  • S’introdueix com a novetat el “salari de nou ingrés” per fomentar la contractació indefinida.
  • El sector de la fusta valora positivament el conveni assolit a nivell provincial, tenint en compte que des del 2014 no s’ha produït una negociació del conveni estatal.

La Federació de la Fusta i el Moble de la Província de Barcelona i la Federació de la Indústria de la Fusta de la Província de Barcelona han signat amb els sindicats més representatius del sector, després de més d’un any i mig de negociacions, el Conveni de la Indústria de la Fusta de Barcelona per als anys 2018, 2019 i 2020.

Amb motiu de la signatura del conveni s’ha celebrat una sessió per informar als associats de les principals novetats que es produiran un cop es publiqui el Conveni al DOGC en breu.

Com a principals novetats, l’acord ha establert un increment de l’1,2% per aquest 2018, que s’haurà de fer efectiu mitjançant un pagament únic al novembre; per al 2019 s’ha previst un increment del 2,2% i per al 2020 s’ha pactat un increment del 2,6%.

Una novetat, considerada com a positiva per als representants del sector,  és la incorporació d’un salari de nou ingrés, que s’aplicarà a les contractacions indefinides per un període de 24 mesos que permetrà que les noves incorporacions dels grups professionals 5 i 6 percebin un 91% del salari del grup, un cop transcorregut aquest període es percebrà el 100%.  El sector valora l’objectiu d’aquesta acció que passa per millorar la contractació indefinida i l’adequació gradual dels coneixements i habilitats dels treballadors i treballadores als requeriments del lloc de treball.

També es valora molt positivament el fet que, tenint en compte que des del 2014 al 2017 no s’ha produït una negociació del conveni estatal, els increments salarials establerts en aquest nou conveni siguin d’aplicació per al període 2014 a 2020, de manera que no podran aplicar-se per aquest període cap augment salarial que es pogués assolir a nivell del conveni estatal.  

Àngel Buxó, representant de la Federació a la negociació i assessor de recursos humans de la Cecot, reitera la signatura d’aquest conveni com una bona proposta per al sector, ja que “regularitza una situació d’impàs que vivíem des del 2014; amb aquests acords podrem avançar i normalitzar les relacions laborals.”

 

Sobre la Federació:

Es va constituir al 2018 amb l’objectiu de defensar els interessos de les 2000 empreses del sector a la província que aglutinen 15.000 treballadors;  està integrada pel Gremi de la Fusta de Terrassa i el Gremi de la Fusta de Sabadell i ha rebut el reconeixement per part del sindicats per poder negociar el Conveni Col·lectiu. Forma part de la Patronal Cecot des de la seva constitució.