Notes de Premsa

L'eliminació dels peatges a partir de l'1 de setembre suposarà un alleujament econòmic per als 12.000 transportistes que travessen diàriament la frontera

A partir d'aquest dimecres 1 de setembre s'alliberen de peatges les autopistes de peatge AP-7 des de Tarragona a la Jonquera i l'AP-2 des de Saragossa al Vendrell (Tarragona) totes dues utilitzades massivament per més de 12.000 transportistes diàriament en direcció a la frontera francesa, per la qual cosa l'eliminació del peatge els podrà suposar un alleujament econòmic de gairebé 2.000 euros anuals per camió.
  • També s'alliberen de peatges les autopistes C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) i C-33 (Barcelona-Montmeló), ambdues dependents de la Generalitat de Catalunya.
  • N’és intenció dels dos Governs, tant el central com l’autonòmic, establir en el futur algun sistema de pagament per ús de les vies i en aquest punt el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, qui comparteix la necessitat de garantir un correcte manteniment de les vies, reclama la participació activa del sector professional en la presa de decisió sobre el model definitiu.  

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya comparteix amb FENADISMER la seva satisfacció perquè aquest any 2021 es liberalitzin nous trams d'autopistes de peatge a Espanya, una vegada van vencent els contractes de concessió que ostenten les empreses explotadores. Des del Gremi es considera que durant les més de cinc dècades que les concessionàries d'aquestes vies d'alta capacitat han estat gestionant-les, els ha permès amortitzar fins a 50 vegades les inversions realitzades per a la seva construcció i manteniment, per la via de la recaptació pels peatges cobrats.

Cal tenir en compte que en l'actualitat Espanya compta encara amb un total de 3.223 quilòmetres de pagament en 39 carreteres de la seva xarxa viària; de fet només 21 províncies espanyoles estan lliures de vies de peatge. No obstant això, afortunadament en aquests últims anys en diversos trams han anat expirant les seves concessions, passant a formar part de la xarxa pública estatal. A la fi del 2018 va vèncer la concessió de l'autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que va sumar 84 quilòmetres de longitud quedant alliberada completament de peatge, unint-se a ella des de gener de 2020 les autopistes AP-7 entre Alacant i Tarragona, amb un total de 474 quilòmetres, i l'AP-4 entre Sevilla i Cadis, amb un recorregut de 94 quilòmetres. A elles s'uniran aquest dimecres 1 de setembre el tram de l'AP-7 des de Tarragona fins a la frontera de la Jonquera i l'AP-2 entre Saragossa i el Mediterrani, que sumen en total 640 quilòmetres més lliures de peatge.

Així mateix no ha d'oblidar-se que en el cas del transport professional el final de la concessió de l'AP-7 “alliberarà” els transportistes del peatge obligatori al qual estaven sotmesos des de 2013, en prohibir-se la seva circulació per la carretera nacional paral·lela, i que es va posar en marxa aquest any en tot el tram de la província de Girona i des de l'any 2018 en la resta del territori català i part de la província de Castelló, la qual cosa ha suposat durant tots aquests anys suportar obligatòriament el pagament d'un peatge als més de 12.000 camions que cada dia travessen la frontera francesa per aquesta via, gairebé un terç del total de vehicles que la travessen.

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya considera que l'eliminació dels peatges de les autopistes aporta indubtables avantatges per a la millora de la seguretat viària i la descongestió de la xarxa viària nacional, ja que permet una millor redistribució dels trànsits tant privats com professionals entre les carreteres nacionals i les autopistes paral·leles de peatges, basant l'elecció per l'una o l'altra via per part dels conductors no en criteris exclusivament econòmics com fins ara, sinó en funció de la distància del trajecte a realitzar o de la destinació del viatge. Això permet un important transvasament de vehicles particulars que actualment circulen per les carreteres nacionals a les autopistes de peatge pel seu millor traçat i velocitat màxima permesa, la qual cosa possibilita una utilització més racional de les carreteres nacionals pels vehicles de transport que així les triïn en funció de la destinació de la mercaderia, en tenir els camions limitada tècnicament la seva velocitat a 90 quilòmetres/hora.

Així mateix, aquest gradual alliberament de les autopistes de peatge contribueix a rebaixar de manera important l'actual factura en concepte de peatges que suporten els transportistes a Catalunya i Espanya, entorn de 1.900 euros anuals per vehicle, segons consta en l'Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera que publica periòdicament el propi Ministeri de Transport, tenint en compte que en algunes autopistes espanyoles, com en el cas dels trams ara alliberats, els camions tenen obligada la seva circulació conforme a les restriccions que anualment aprova la Direcció General de Trànsit.

D’altra banda, encara que també està prevista la finalització aquest 1 de setembre de la concessió de les autopistes C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) i C-33 (Barcelona-Montmeló), ambdues de la Generalitat de Catalunya, el Govern autonòmic s'estaria plantejant la possibilitat d'establir algun sistema de pagament per ús en part de la xarxa de carreteres catalanes, que s'uniria a l'anunci del Govern espanyol d'aprovar la possible implantació de peatges en les autovies i carreteres nacionals a fi de finançar el seu manteniment, encara que aquesta decisió no està definitivament presa. En aquest sentit, el Govern central va adquirir un compromís per escrit amb les associacions de transportistes el mes de juliol del passat any, establint que qualsevol decisió sobre aquest tema requerirà en tot cas el consens del sector del transport. “Un consens que també demanem al Govern de la Generalitat en relació als agents del territori per tal de poder trobar un model equitatiu que garanteixi el manteniment i cura de les vies, que és un element de seguretat per als professionals que en fem ús a diari però també per als particulars que les utilitzen”, conclou Antonio Martínez, president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya.

 

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.