Notes de Premsa

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya celebra que el règim sancionador de lluita contra la morositat en el sector del transport entri al Parlament

En el procés parlamentari, aquest projecte es trobarà amb un altre projecte de llei més avançat d’establiment d’un règim sancionador per a tots els sectors econòmics, la qual cosa fa témer el Gremi que podria afectar el projecte de llei sectorial del transport.
  • Cinc mesos després que el Govern acordés tramitar el projecte de Llei, per via d’urgència, el Consell de Ministres del passat dimarts va aprovar el text legal que estableix un règim sancionador contra la morositat en el sector del transport per carretera, que ara passa al Parlament per a la seva tramitació i aprovació final. 
  • En el procés parlamentari, aquest projecte es trobarà amb un altre projecte de llei més avançat d’establiment d’un règim sancionador per a tots els sectors econòmics, la qual cosa fa témer el Gremi que podria afectar el projecte de llei sectorial del transport.   

Una de les assignatures pendents en matèria de contractació mercantil és la necessitat d'aprovar un règim sancionador que sancioni els incompliments en matèria de terminis de pagament que de manera habitual es produeixen en l'àmbit comercial, especialment per part de les grans empreses, que imposen condicions abusives als seus proveïdors amb absoluta impunitat, basant d'aquesta manera la seva rendibilitat no en la seva activitat productiva, sinó en l'activitat financera que generen a costa dels autònoms i pimes que treballen per a aquestes grans grups empresarials.

Cal recordar que després de l'última reforma de la Llei de lluita contra la morositat, aprovada en 2014, es va establir un termini “normalitzat” de pagament de 30 dies comptats des del lliurament del bé o la prestació del servei, prohibint en tot cas que el termini de pagament màxim superés els 60 dies. No obstant això, en la pràctica la falta d'un règim sancionador que penalitzi la falta de pagament en aquests terminis, ha suposat un incompliment generalitzat d'aquesta llei. Així, en el sector del transport per carretera, conforme a les dades extretes de l'Observatori de la Morositat que mensualment elabora la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya, FENADISMER, en col·laboració amb la Fundació Quixot per al Transport, s'evidencia que entorn d'un 65% dels clients dels transportistes incompleixen de forma reiterada la llei de morositat, situant-se el termini mitjà de pagament en 2020 en més de 80 dies de mitjana, havent-se produït un important increment després de la crisi sanitària.

En aquest sentit, sobre la base del compromís assumit amb les associacions de transportistes el mes de juliol passat, el Ministeri de Transports es va comprometre a impulsar l'aprovació d'un règim sancionador de lluita contra la morositat específic del sector del transport per carretera, la tramitació de la qual va iniciar el mes de setembre, per via d'urgència, malgrat a efectes pràctics ha trigat més de 5 mesos a redactar el projecte de llei que el passat dimarts 9 de febrer va aprovar en Consell de Ministres per a iniciar la seva tramitació i aprovació final en el Parlament.

Encara que el Gremi de Transports i Logística de Catalunya valora molt positivament aquest projecte, mostra la seva preocupació perquè durant la tramitació parlamentària es pugui veure afectat per l'altre projecte de llei d'establiment d'un règim sancionador de lluita contra la morositat per a tots els sectors econòmics. Aquest segon projecte es troba en una situació més avançada, ja que va ser impulsat en el propi Congrés dels Diputats dins dels acords adoptats el mes de juny passat en la Comissió de Reconstrucció Social i Econòmica promoguda per a establir mesures de reactivació del país després de la crisi ocasionada per la COVID-19. Amb aquesta acció el Congrés donava resposta a una històrica reivindicació de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat i d’altres organitzacions de representació empresarial, a tot l’Estat, que en els últims anys han estat exigint l'establiment d'un codi sancionador amb l'objectiu de protegir el petit empresari enfront de la imposició i abusos dels seus pagadors, principalment les grans empreses i les Administracions Públiques.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.

SERVEIS DESTACATS: