Notes de Premsa

El Gremi Químic de Cecot coorganitzarà activitats per empreses i per joves en el marc de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics

Enguany es celebra el 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic i durant tot el 2019 es promourà i s’exposarà, a nivell internacional, la importància de la taula periòdica dels elements i les aplicacions que ha tingut, té i tindrà en la nostra societat.
  • El Gremi Químic de Cecot participa amb la Societat Catalana de Química i l’Institut d’Estudis Catalans en l’organització d’activitats adreçades a tota la comunitat, amb especial èmfasi als joves.

 

  • Juntament amb BASF, Carburos Metálicos, Covestro, DOW, Ercros, Quimidroga, Afaquim, Fedequim o Expoquímia, el Gremi Químic està convençut de la conveniència que el jovent se senti atret per la ciència i la tecnologia per tal de garantir la generació de científics, enginyers i gent emprenedora i innovadora que pugui afrontar els reptes de futur.

 

 

El proppassat 20 de desembre 2017, l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va proclamar el 2019 com a Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, coincidint amb el 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic, fet pel genial químic rus Dimitri Mendeléiev el 1869. Amb aquesta proclamació, les Nacions Unides reconegueren la importància del paper de la química en dues direccions fonamentals: la promoció d’un desenvolupament sostenible i la contribució de manera decisiva a solucions per als reptes que afronta el nostre planeta en termes d’energia, educació, agricultura i salut. Aquesta commemoració reunirà, arreu del món, protagonistes de branques de la societat molt diverses, des de la UNESCO a societats científiques, institucions educatives i de recerca, plataformes tecnològiques, entitats sense ànim de lucre i socis del sector privat, particularment de l’empresarial, per promoure i exposar durant tot un any la importància de la taula periòdica dels elements i les aplicacions que ha tingut, té i tindrà en la nostra societat.

 

Manifest per commemorar l’inici de l’Any Internacional de la Taula periòdica dels Elements Químics a Catalunya

L’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics ha trobat el suport del Consell Internacional per a la Ciència (International Council for Science, ICSU). A més, un Comitè Directiu amb la col·laboració del Programa Internacional de Ciència Bàsica de la UNESCO i d’un Secretariat supervisen la celebració d’aquest any arreu. D’altra part, L'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics coincideix amb el Centenari de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC). L’IYPT2019 compta, a més, amb el suport de la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (IUPAP), de la Societat Europea de Química (EuChemS), de la Unió Astronòmica Internacional (IAU) i de la Unió Internacional d’Història i Filosofia de la Ciència i la Tecnologia (IUHPST).

La descoberta i progressiu desenvolupament de la Taula Periòdica dels Elements és una de les fites més significatives en la història de la ciència. És, a més, un concepte científic unitari, amb implicacions en química, física, biologia, astronomia i altres ciències naturals, així com en totes les  aplicacions tecnològiques que tracten objectes materials.  És innegable que la Taula constitueix una eina única, que ha permès sistematitzar els coneixements químics, facilitar l’estudi de les propietats de la matèria a la terra i a l’Univers i fins i tot predir l’existència de nous elements. Així doncs, aquesta efemèride ens brindarà l'oportunitat de difondre la importància dels elements químics i palesar la seva influència en el món cultural, econòmic i polític de la societat global. Al mateix temps, ens permetrà rememorar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica al llarg dels darrers 150 anys, subratllant la seva  expansió contínua si ens fixem en els quatre elements incorporats a finals del 2016 (113, 115, 117 i 118), amb l’aprovació dels seus noms i símbols per part de la IUPAC.

Per tot el que hem esmentat, Catalunya no podia romandre al marge de la commemoració d’aquest Any Internacional. És evident que la nostra terra té una llarga tradició química, tant des de la faceta acadèmica i educativa, com de la industrial i comercial. De fet, la indústria química catalana neix el segle XIX amb els colorants, lligats a un sector tan català com  el tèxtil. Altres sectors com el miner, els fertilitzants i el farmacèutic el varen seguir poc després.

Avui, més de 900 graduats anuals surten dels cicles formatius directament relacionats amb la Química. La major part de les universitats catalanes imparteixen els graus de química i/o enginyeria química, amb més de 700 graduats per any. A nivells superiors, més de 400 estudiants finalitzen els estudis de màsters relacionats amb la Química i cada curs acadèmic més de 100 nous doctors obtenen el títol en programes de doctorat. Un fet molt important és l’elevat grau d’inserció laboral de tots ells  degut al caràcter polivalent i transversal del perfil dels professionals químics.

Catalunya acull una densa i potent xarxa d’empreses químiques innovadores amb un alt grau d’internacionalització, entre les quals es compta el hub petroquímic més gran del sud d’Europa, situat a Tarragona. El pes de la industria química catalana a Espanya és molt important: el 2017, les més de 750 empreses suposaven més del 25% del total de les empreses químiques a l’Estat, facturaven més del 45% del total del sector i exportaven quasi la meitat de les exportacions químiques. A nivell català, aquesta industria és el segon sector industrial català i aporta fins el 17% de les exportacions catalanes. Aquesta  valuosa combinació de diversos sectors, dimensions i orígens d’empreses enforteix el sector davant els grans reptes de la globalització del segle XXI. No obstant, també serà ineludible el suport de l’administració en temes com la competitivitat dels costos energètics o la agilitat administrativa, la col·laboració estreta amb els centres de recerca, formació i Universitats i una relació transparent amb la població per tal de reconèixer i fer visible la valuosa contribució de la química al seu benestar diari.

Atenent a aquesta realitat, la Societat Catalana de Química, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans i membre de ple dret de l’EuChemS, va prendre la iniciativa de coordinar l’organització dels actes commemoratius de l’Any Internacional de la Taula Periòdica a Catalunya. I ho ha fet, organitzant actes com el d’avui i altres ja programats durant tot l’any 2019 , A més, dirigim una crida a tota la comunitat química catalana perquè se sumi a la celebració amb  les activitats que trobin pertinents, a fi que tota la nostra societat i les autoritats que la regeixen, siguin conscients de la importància de la química a la nostra vida.

A més de la Societat Catalana de Química i de l’Institut d’Estudis Catalans, la celebració d’aquest esdeveniment està coorganitzat amb l’Obra Social “La Caixa” i les següents empreses i entitats:  BASF, Carburos Metálicos, Covestro, DOW, Ercros, Quimidroga, Afaquim, Gremi Químic de Cecot, Fedequim i Expoquímia.  

Les activitats programades per la SCQ van adreçades a tota la nostra comunitat, amb un èmfasi especial als joves.  Estem convençuts de la conveniència que els  joves  se sentin atrets per la ciència i la tecnologia, a fi de garantir la generació de científics, enginyers i gent emprenedora i innovadora que pugui afrontar els reptes del futur, que són molts i molt importants per a tots nosaltres. En aquest context, el sistema educatiu en tot el seu conjunt, i en especial les estructures d’ensenyament superior i de recerca s’han vist fortament afectades per les minves pressupostàries dels darrers anys, i es fa del tot necessari reconduir aquesta situació per encarar les properes dècades amb la dignitat que el sector científic es mereix. 

Així doncs, amb aquest acte solemne d’inauguració de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics a Catalunya, aquest Manifest vol fer palesa la reivindicació perquè entitats educatives, acadèmiques, científiques, culturals, així com el sector industrial, sentin com a seva la necessitat de situar la química al lloc que li pertoca com a un dels motors de coneixement i de progrés de la nostra societat, sense  que tots plegats no deixem de vetllar perquè de les seves aplicacions se’n faci un ús responsable.

Pel que fa a les administracions, cal subratllar que la innovació se situa en les bases de les polítiques de creixement, competitivitat i prosperitat de les nacions. Es troba fora de dubte que la  inversió en R + D està correlacionada amb la productivitat, el creixement econòmic i la renda per càpita. Dissortadament, Espanya fa actualment un esforç en R + D idèntic al de 2006 i encara per sota de l’1,40% assolit al 2010. Un percentatge que és inferior a la mitjana del 2% de la Unió Europea  i que es troba molt lluny del dels països més avançats. Aquesta situació exigeix un canvi de tendència urgent si volem que la nostra activitat científica, educativa i industrial sigui  competitiva en un entorn global i obert.

En conclusió, volem  que totes les activitats d’aquesta efemèride manifestin  la rellevància de la química com a eina indispensable per al desenvolupament sostenible i  per contribuir a resoldre els gran reptes actuals de la societat  en els àmbits de l’energia, la educació, l’agricultura i la salut, com ha senyalat la UNESCO, i a ser un factor de maduració cultural que accentuï l’aspiració secular de la humanitat a conviure en un món més plaent, lliure i digne.