Notes de Premsa

El càrtel de les petrolieres a Espanya ha suposat més de 15.000 euros per camió durant els darrers 14 anys

El proper 30 de juny finalitza el termini per poder adherir-s’hi, sense cap cost, a la Plataforma d’Afectats per les Petrolieres per tal de poder reclamar el sobrepreu suportat durant tots aquests anys.
  • Els informes pericials que s’estan duent a terme per a recolzar la reclamació col·lectiva impulsada per la Federació Nacional d’Associacions de Transport a Espanya contra les principals petrolieres espanyoles evidencien que en els darrers 14 anys han estat aplicant un sobrepreu abusiu en el preu dels carburants subministrats en les estacions de servei.  
  • Es calcula que el sobrepreu estimat que es pot reclamar a les petroleres és de 3 o 4 cèntims per litre de combustible adquirit entre el 2007 i el 2020 en alguna benzinera Repsol, Cepsa i BP.

Els primers resultats dels informes pericials que s'estan duent a terme per la Plataforma d'Afectats per les Petrolieres llancen dades molt contundents sobre l'escandalosa política de sobrepreus en el subministrament de carburants que les principals companyies petrolieres implantades a Espanya han vingut imposant en les estacions de servei als seus clients.

Així, segons les primeres estimacions, aquesta actuació abusiva hauria suposat per als transportistes haver suportat un sobrecost de més de 15.000 euros per camió en els últims 14 anys, la qual cosa denota la ineficiència de les petrolieres espanyoles en comparació amb les seves homòlogues europees, situant als preus dels carburants que s'apliquen al nostre país entre els més alts de la Unió europea abans d'impostos.

Aquests informes serviran de suport per a la quantificació del mal econòmic suportat que estan suportant els transportistes espanyols en la reclamació judicial que FENADISMER, de la que en forma part activa el Gremi de Transports i Logística de Catalunya, juntament amb nombroses organitzacions territorials i en col·laboració amb un important Fons de Litigació internacional, ha posat en marxa per a demandar col·lectivament contra les principals companyies petrolíferes que operen a Espanya, per la seva actuació continuada, durant més d'una dècada, d'alteració dels preus finals dels carburants que es venen al territori, la qual cosa s'ha vingut a cridar col·loquialment com el “Càrtel de les Petrolieres”.

La reclamació “multimilionària” té el seu fonament en les actuacions de vigilància dutes a terme per la Comissió Nacional de la Competència durant els últims anys, donant lloc a una primera Resolució sancionadora al juliol de 2009 contra les tres principals petrolieres que operen a Espanya (Repsol, Cepsa i BP), que posteriorment va ser confirmada per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. Durant els següents anys, la CNMC a través de successives Comissions de Vigilància constituïdes a aquest efecte han vingut confirmant que aquestes pràctiques restrictives de la competència s'han continuat produint fins a l'actualitat.

La Plataforma d'Afectats estima interposar la seva reclamació col·lectiva en els pròxims mesos, existint la possibilitat que els transportistes que encara no ho hagin fet puguin incorporar-se, sense cap cost, com a data límit abans del pròxim 30 de juny en qualsevol de les associacions territorials que integren la Plataforma d'Afectats per les Petrolieres.

Tal i com explica Antonio Martínez, president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, “la conseqüència directa del reconeixement del “càrtel” és que els consumidors de Gasoil A poden reclamar una indemnització pels danys i prejudicis que els ha suposat comprar el combustible més car, si no hi hagués hagut aquests pactes de les petrolieres”.

Es calcula que el sobrepreu estimat que es pot reclamar a les petroleres és de 3 o 4 cèntims per litre de combustible adquirit entre el 2007 i el 2020 en alguna benzinera d’aquestes tres petrolieres així com també de les altres marques per un efecte paraigua, ja que tot sembla indicar que la resta de petrolieres també han aplicat sobrepreus durant aquests anys. Això pot implicar aproximadament uns 10.000 euros per vehicle.

“Aquesta reclamació es realitza a través del Fons de Litigació “Afectados por las petroleras dos s.a.r.l”, que es fa càrrec de totes les despeses de reclamació. Per tant, les empreses i professionals del sector no han de fer cap aportació inicial ni tampoc si es perd la reclamació”, concreta Martínez. En canvi, si la reclamació té èxit, els beneficis es repartirien de la manera següent: 60% del benefici net correspondria al client i el 40% del benefici net restant seria al fons encarregat de tramitar aquesta reclamació.

 

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.

SERVEIS DESTACATS: