Notes de Premsa

El Gremi de Transports exigeix una regulació legal de control als transportistes deslocalitzats que operen a Espanya per combatre les actuals situacions de dúmping social

El Govern ha aprovat aquest dimarts un Decret Llei de control dels treballadors desplaçats que treballen a Espanya, però que no és aplicable al sector del transport per carretera.
  • Per això, el Gremi de Transports i Logística de Catalunya insta al Govern que aprovi el més aviat possible la nova regulació espanyola de control als transportistes estrangers deslocalitzats que operen al nostre país i exigir que els conductors de transport internacional (incloses les operacions de cabotatge) percebin el salari mínim del país en el qual el transport és efectuat.
  • Les flotes de transport dels països de l'Est d'Europa continuen controlant gairebé una tercera part del transport internacional amb origen o destinació a Espanya.

Els representants del Transport i la Logística han estat reclamant, de manera insistent en els últims anys, la necessitat d'establir una regulació a Espanya que permeti controlar la situació de competència deslleial que en els últims anys ve suportant el sector, basat en la deslocalització de les grans empreses de transport cap a països de la Unió Europea amb menors costos d'explotació de l'activitat. Això ha ocasionat un impacte molt negatiu per al teixit empresarial de transport a nivell estatal (bàsicament petites empreses) per l'actuació insolidària que en els últims anys estan duent a terme grans empreses de transport que s'estan deslocalitzant als països de l'Est d'Europa, acomiadant als seus treballadors a Espanya, amb els únics efectes d'aprofitar-se dels menors costos fiscals i laborals, per a d'aquesta manera poder competir en millors condicions en el mercat de transport internacional espanyol en el qual continuen operant. Això a més porta com a conseqüència un greu perjudici a les arques públiques per la no tributació de les seves activitats així com la indesitjable destrucció d'ocupació que tal actuació abusiva genera.

En aquest sentit, el Consell de Ministres celebrat aquest dimarts 27 d'Abril ha aprovat el Decret Llei 7/2021 pel qual s'actualitza la Llei espanyola sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, en transposició d'una Directiva Europea aprovada el 2018.

No obstant això, aquest Decret Llei, que permet un millor control dels treballadors d'empreses estrangeres que operen a Espanya no és aplicable al sector del transport per carretera, pel fet que per les seves característiques especials ha de ser objecte d'una regulació específica que va ser inclosa en el nou Paquet de Mobilitat europeu aprovat el passat mes de juliol i que el Govern central deu també transposar a l'ordenament intern.

La nova regulació recollida en el Paquet de Mobilitat persegueix com a objectiu lluitar contra la competència deslleial que exerceixen les empreses situades preferentment als països de l'Est d'Europa, que treballaven fins ara amb total impunitat emparats del mercat únic europeu de transport, ocasionant en els últims anys un gravíssim mal a les empreses transportistes del nostre territori, d'aquí la necessitat que el Govern espanyol aprovi el més aviat possible aquesta regulació, la qual haurà d'estar en vigor com a data límit abans de febrer de 2022, sense que fins avui hi hagi cap rastre sobre la seva tramitació.

Una vegada aprovada la regulació espanyola, permetrà lluitar millor contra les denominades empreses bústia i la competència realitzada per empreses de transport subjectes a condicions salarials més avantatjoses, en exigir aquesta regulació que els conductors de transport internacional (incloses les operacions de cabotatge) percebin el salari mínim del país en el qual el transport és efectuat.

Per tenir una idea clara de la gravíssima competència deslleial que sofreixen els transportistes a Espanya, només cal tenir presents les preocupants dades sobre la presència de les flotes de transport dels països de l'Est d'Europa en el transport espanyol, que continuen controlant gairebé una tercera part del transport internacional amb origen o destinació al nostre país, segons consta en l'Estudi sobre transport internacional de mercaderies per carretera que anualment elabora el Ministeri de Transports.

En concret, en l'últim any en les importacions de mercaderies per carretera cap a Espanya, les flotes procedents dels països de l'Est d'Europa van transportar un 28% del total, sent especialment significatiu un any més el creixement experimentat per les empreses romaneses i lituanes. Pel que fa a les exportacions espanyoles, les flotes dels països de l'Est van controlar un percentatge similar, en concret un 27,2% del total de mercaderies transportades, amb gran presència igualment de les empreses lituanes, que en aquest últim any s'han situat per sobre de les romaneses i de les búlgares.

Malgrat que l'origen de les mercaderies amb destinació a Espanya no són precisament els països de l'Est d'Europa, les flotes de transport domiciliades en aquests països transporten de manera desproporcionada les mercaderies importades al nostre país, i com a conseqüència també les exportacions des d'Espanya, la qual cosa evidencia clarament que es tracten d'empreses deslocalitzades als únics efectes d'obtenir menors costos fiscals i laborals, però sense cap activitat real en aquests països. En aquest sentit, la desproporció existent en les flotes de transport dels referits països en relació a l'origen de la mercaderia transportada en tones transportades és la següent: Bulgària 23,91T, Lituània 21,22T i Romania 8,30T.

Tal presència no sols es produeix en el transport internacional espanyol, sinó que cada vegada hi ha major presència de les flotes procedents d'aquests països en el transport interior dins d'Espanya (el que es denomina cabotatge), malgrat ser dels països de la Unió Europea més allunyats del nostre territori. Així és especialment significativa, una vegada més, l'activitat desenvolupada en el transport nacional espanyol per les flotes domiciliades a Romania, havent crescut un 31% només en l'últim any, la qual cosa li ha permès escalar fins a la 1a posició en el rànquing d'empreses estrangeres que operen a Espanya. De fet, les empreses romaneses van realitzar el 32% de tot el transport de cabotatge realitzat a Espanya, desplaçant a les empreses portugueses. Així mateix, segons consta en l'Estudi elaborat pel Ministeri de Transport, és destacable un any més el creixement de les flotes lituanes en el transport nacional a Espanya, en concret un increment del 46% respecte de l'any anterior, situant-se per darrere de les empreses poloneses i búlgares, que ocupen el tercer i quart lloc respectivament.

Per això, la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya, de la que el Gremi de Transports n’és membre actiu, ha sol·licitat formalment al Ministeri de Treball que iniciï al més aviat possible la tramitació de la modificació legal de l'actual regulació sobre desplaçament de treballadors en el sector del transport, que exigirà que els conductors de transport internacional comuniquin prèviament el seu desplaçament al país d'acolliment, garantint les seves empreses que perceben el salari mínim del país en el qual el transport és efectuat, evitant d'aquesta manera les situacions de dúmping social que es produeixen en l'actualitat, amb salaris fins a vuit vegades inferiors als percebuts a Espanya.

Sobre el Gremi

El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot, compta actualment amb més de 250 associats. Representa i defensa els interessos de les empreses de transport i ofereix diferents serveis als seus associats. Un dels principals objectius del Gremi és potenciar l’associacionisme, afavorint l’intercanvi i la comunicació entre les empreses del sector.

Actualment forma part de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España – FENADISMER, organització que defensa els interessos del sector a tot el territori nacional i que reuneix més de 32.000 empreses de transport i més de 60.000 vehicles, tots ells petites i mitjanes empreses i autònoms.