Notes de Premsa

El nou valor de referència del mercat immobiliari proposat pel Govern afectarà especialment la indústria

El Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat per remarcar que aquest nou valor serà diferent al Valor Cadastral i que no suposarà la pujada de cap impost.
  • Rius: “des del Club Cecot Financer & Fiscal considerem que no és un tema estrictament recaptatori sinó que aquest procés generarà incertesa, inestabilitat en els costos industrials i afectarà directament a la competitivitat de les empreses”.

El Projecte de Pressupostos Generals presentat pel Govern recull l’establiment d’un nou valor de referència del mercat immobiliari. Segons en un comunicat del mateix Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, aquest valor és “diferent al Valor Cadastral, que no s’altera i és l’únic que serveix de base per calcular l’IBI, per la qual cosa en cap cas suposarà una pujada de cap impost, del que tenen única potestat els Ajuntaments”.

Segons el Ministeri la proposta neix per enfortir la seguretat jurídica i la transparència, i afirma que serà una eina útil per controlar el frau. Aquest nou valor serà calculat pel Cadastre a partir dels preus de transacció immobiliària comunicats pels fedataris públics i contrastats per altres fonts d’informació.

El Club Cecot Financer & Fiscal ha volgut analitzar la proposta de la que intueix que l’actuació del Govern passarà per anar adequant el valor al preu de mercat i això, segons Enric Rius, membre de la junta del Club FF, “és un procediment que generarà inestabilitat en els costos, especialment en els industrials. No és un tema estrictament recaptatori sinó que afecta directament a la competitivitat de les empreses”.

Segons Rius, “cal recordar que una cosa és el valor i una altra el preu. El valor cadastral, com indica el seu nom, ha de fer referència al ‘valor’, que és una magnitud molt més estable, i no pot estar sotmès a les variacions en el preu que poden ser conseqüència de molts factors, entre d'altres els especulatius”. A més, cal veure quina serà la metodologia final de càlcul, perquè el mercat industrial poc té a veure amb el mercat de l’habitatge i no compleix la mateixa lògica, ni la mateixa dinàmica. “Contràriament al que es defensa des del Govern, més que seguretat jurídica, el que poc generar és incertesa donat que els moviments especulatius poden acabar afectant a les valoracions”, afegeix Rius.

L'actual sistema de ponències de valoració s'ajusten molt més a la realitat del ‘valor’, donat que hi ha un estudi i una anàlisi de cada zona, de cada realitat i de l’estat de cada finca. Passar a una valoració per ‘preu de mercat’ segons els preus fixats en les transaccions que es fan no és una dada representativa del ‘valor’, ni té en compte les variables de cada finca.

“Incrementar els impostos de forma sostinguda comporta incrementar els costos empresarials de forma sostinguda, el que voldria dir perdre competitivitat de forma sostinguda”.