Ara que continua baixant l’atur i que s’ha assolit un nou rècord històric d’afiliats a la SS en 19,5M és moment de generar consensos per millorar i fer més eficient el marc laboral

La Cecot destaca l’increment de cotitzants a la seguretat social que a nivell de l’estat ha assolit un rècord històric de 19.517.697 persones ocupades. Segons el Ministeri de Treball, l’afiliació ha crescut en 510.707 cotitzants des del juny de 2018 (+2,7%).
  • Garrofé considera que: “és moment de generar consensos per poder acabar definint un nou marc laboral que ajudi a generar ocupació de qualitat i afrontar el gran repte que ens planteja la demografia que tenim: una reducció de la població activa en els propers anys”.
  • La Cecot reitera que cal abordar, entre altres, aspectes com la simplificació real de les modalitats i dels models de contractació laboral o la reforma del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) com a intermediari en el mercat de treball per transformar-lo en una eina eficaç al servei de l’ocupació laboral de les persones.

 

Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social el nombre d'aturats registrats a les oficines dels Serveis Públics d’Ocupació, ha baixat al juny en 13.819 persones a Catalunya respecte el mes anterior. D'aquesta forma, l'atur registrat s'ha situat en 357.272 persones. Catalunya és la Comunitat Autònoma on més ha baixat l’atur aquest mes de juny, la segueixen Castella i Lleó (-7.169) i Madrid (-6.523), i també és la Comunitat que lidera l’increment de cotitzants a la seguretat social, amb una aportació de 28.596 persones.

A Catalunya, el sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 2,6% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-8,5%), indústria (-5%) i agricultura (-13,1%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 0,9%.

En el cas d’Espanya, l’atur per al seu conjunt, ha baixat en 63.805 persones, assolint la xifra total de 3.015.686, de persones que cerquen feina. I el més destacable ha estat l’assoliment de la xifra rècord d’afiliats a la Seguretat Social que s’ha assolit aquest mes de juny, 19.517.697.

També és destacable el rècord d’afiliació entre les dones que el mes de maig ha superat els 9 milions de dones ocupades, 9.050.836. En el cas dels homes, l’ocupació és de 10.466.861.

 

Valoració de la Cecot

La Cecot valora positivament l’increment de l’afiliació registrada en el mes de juny. Tanmateix l’atur no només s’ha reduït al sector serveis, que és el que major nombre de cotitzants ha suposat per influència de la campanya d’estiu que comença, sinó que ho ha fet en tots els sectors en el cas de Catalunya.

Així doncs, insisteix, la reducció de l’atur del mes de juny i l’increment de cotitzants a la seguretat social són dades positives i mantenen la tendència positiva durant aquest primer semestre tot i que el creixement en la creació d’ocupació és més suau que en mesos anteriors. No obstant, per consolidar el procés de recuperació s’ha d’aprofundir en reformes que afavoreixin i acompanyin la reactivació econòmica i la competitivitat de les empreses, flexibilizant les condicions en les que es desenvolupen perquè puguin reforçar la seva capacitat d’adaptació i de creació d’ocupació. Després d’unes eleccions generals i d’unes municipals, els agents socials i econòmics plantegen la necessitat d’assolir acords d’estabilitat que dotin de seguretat i certeses les decisions que s’han de prendre en l’activitat empresarial.

Des de la Cecot es reitera que és moment de generar consensos entre associacions empresarials, sindicats i administracions per poder acabar definint un nou marc laboral que ajudi a generar ocupació. “És moment de posar unes bases que previnguin models productius que acabin penalitzant-nos en un futur. Hem d’intentar harmonitzar el nostre marc amb el d’aquells països europeus que tenen una dinàmica d’ajust permanent per adaptar-se a les condicions de cada moment. I, a més, no podem perdre de vista les dades que ens apunten a una caiguda de la població activa en els propers anys que hem de saber preveure i gestionar, col·lectivament”, conclou Garrofé.

Entre les propostes que la patronal catalana ha defensat davant dels grups parlamentaris a nivell estatal, i autonòmic, per assolir una millor competitivitat empresarial mitjançant la ordenació i un increment de l’eficiència del mercat laboral destaca:

  • Potenciar els contractes de formació com a via d’aprenentatge i d’inserció en el mercat de treball dels joves.
  • Un problema greu del país és la baixa qualificació dels aturats. Concretament, a Catalunya un 16,5% de les persones aturades no té la formació adient per a ocupar llocs de treball per als quals es necessitin coneixements professionals i/o tècnics. És indispensable potenciar la formació professional de les persones aturades com a via per augmentar la seva ocupabilitat.
  • Cal reformar urgentment el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) com a intermediari en el mercat de treball per transformar-lo en una eina eficaç al servei de l’ocupació laboral de les persones. Tinguem en compte que, al febrer d’aquest any, del milió i mig de col·locacions, el SEPE només va tenir un paper rellevant en el 2,4% dels contractes que es van signar. 
  • L’actual model oficial de contracte de treball indefinit té 18 pàgines i el model oficial de contracte de treball temporal en té 20. Aquests models, per exemple, s’han d’emplenar per a contractes de treball a temps parcial que poden tenir una durada de 3 dies. Considerem necessària la simplificació real de les modalitats i dels models de contractació laboral. 
  • Proposem la substitució de les indemnitzacions per acomiadament pel model de la motxilla austríaca.
  • Impulsar una integració del règim dels autònoms al règim general que permeti establir un mecanisme on es pagui en funció dels ingressos, coherent amb el sistema de la Seguretat Social i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliè.