La Cecot valora positivament la reducció de l’atur del mes d’abril a Catalunya i l’increment de cotitzants a la SS

La Cecot considera que la reducció de l’atur del mes d’abril a Catalunya, en 14.142 persones, és positiu i ho és encara més l’increment de cotitzants a la seguretat social en 23.247 persones.
  • Garrofé: “passades les eleccions generals és moment de generar consensos entre associacions empresarials, sindicats i administracions per poder acabar definint un nou marc laboral que ajudi a generar ocupació i afrontar el gran repte que ens planteja la demografia que tenim: una reducció de la població activa en els propers anys”.

Segons les dades publicades avui pel Ministeri d’Ocupació el nombre d'aturats registrats a les oficines dels Serveis Públics d’Ocupació, ha baixat a l’abril en 14.142 persones a Catalunya respecte el mes anterior. D'aquesta forma, l'atur registrat s'ha situat en 381.598 persones.

Catalunya és la segona Comunitat Autònoma on més ha baixat l’atur, darrera d’Andalusia (-26.225). L’atur per al conjunt d'Espanya ha baixat en 91.518 persones, assolint la xifra total de 3.163.566 de persones que cerquen feina.

A Catalunya, per sectors econòmics, respecte a l’abril: en Serveis baixa en 12.396 persones; en Indústria baixa en 770; en Construcció es redueix en 6; en Agricultura baixa l’atur en 669 persones; i és en les persones sense ocupació anterior l’atur baixa en 301.

La Seguretat Social va guanyar el mes d’abril a Catalunya 33.408 afiliats (+0,98%) respecte el mes de març, assolint la xifra de 3.443.914 treballadors/es donats d’alta. A Espanya l’increment d’afiliats el mes d’abril respecte de març ha estat de 186.785 més, assolint la xifra de 19.230.362 afiliats a la Seguretat Social. Segons dades del Ministeri de Treball és el mes d’abril amb més afiliats des del 2008.

 

Valoració de la Cecot

La Cecot valora positivament l’increment de l’afiliació registrada en el mes d’abril, conseqüència en gran part del període de Setmana Santa. Tanmateix l’atur no només s’ha reduït al sector serveis sinó que ho ha fet en tots els sectors en el cas de Catalunya.

Així doncs, insisteix, la reducció de l’atur del mes d’abril i l’increment de cotitzants a la seguretat social són dades positives i mantenen la tendència positiva durant aquest primer semestre. No obstant, per consolidar el procés de recuperació s’ha d’aprofundir en reformes que afavoreixin i acompanyin la reactivació econòmica i la competitivitat de les empreses, flexibilizant les condicions en les que es desenvolupen perquè puguin reforçar la seva capacitat d’adaptació i de creació d’ocupació. Després d’unes eleccions generals i a les portes d’unes eleccions municipals, els agents socials i econòmics plantegen la necessitat d’assolir acords d’estabilitat que dotin de seguretat i certeses les decisions que s’han de prendre en l’activitat empresarial.

D’altra banda, tenint en compte les dades i indicadors de la borsa de treball de la Cecot i el perfil de les persones a l’atur, Garrofé reitera que “s’ha de posar en marxa la definició de polítiques d’ocupació efectiva, amb celeritat i de la mà dels agents socials i econòmics per poder canviar i fer evolucionar el mercat de treball, harmonitzant-lo amb els marcs laborals europeus de països que estan aplicant bones pràctiques”.

Des de la Cecot es reitera que és moment de generar consensos entre associacions empresarials, sindicats i administracions per poder acabar definint un nou marc laboral que ajudi a generar ocupació. “És moment de posar unes bases que previnguin models productius que acabin penalitzant-nos en un futur. Hem d’intentar harmonitzar el nostre marc amb el d’aquells països europeus que tenen una dinàmica d’ajust permanent per adaptar-se a les condicions de cada moment. I, a més, no podem perdre de vista les dades que ens apunten a una caiguda de la població activa en els propers anys que hem de saber preveure i gestionar, col·lectivament”, conclou Garrofé.

En aquest últim aspecte, la Cecot va elaborar un document amb mesures i propostes  pensades per ajudar a evitar la caiguda de la població activa en els propers anys i assegurar la viabilitat del sistema econòmic, social i laboral, i que pretén aportar dades al debat per definir polítiques actives i socials que convergeixin en una millora del model actual. Un document que la Cecot ja va distribuir, a principis d’any, a les administracions i agents econòmics i socials per al seu anàlisi.

L’entitat fonamenta les propostes de treball a partir de tres elements: la qualificació de la població autòctona, la natalitat i la immigració, tenint en compte que l’impacte de les mesures sobre aquests eixos és a mig-llarg termini.