La jornada de vaga general es desenvolupa amb dificultats en la mobilitat però sense incidències entre les empreses associades a la Cecot

El tancament de les empreses ha afectat al 10,7% i el nombre de treballadors que han fet vaga és del 8,3%. La dificultats per accedir al lloc de treball com a conseqüència de les incidències en la mobilitat ha afectat al 13,5% dels treballadors.
  • En les primeres hores de la vaga general convocada pel Sindicat Intersindical-CSC el pols entre les empreses associades a la Cecot és d’un desenvolupament de jornada amb normalitat, de seguiment irregular en funció dels sectors i ubicació dels centres de treball però sense incidències.
  • El sector més amatent a les mobilitzacions és el del comerç que pot veure reduïda la seva activitat comercial durant les hores de concentracions al carrer.

 

Fruit d’un dispositiu de seguiment i suport a les empreses associades a la Cecot en aquesta jornada de vaga general i mobilitzacions, la lectura que realitza l’entitat, fins les 12.30 h, és que la jornada s’està desenvolupant amb normalitat i sense incidència en els centres de treball. Les principals dificultats provenen de les conseqüències dels talls d’accés viari i ferroviari sobre la mobilitat.

Del sector serveis, el tancament patronal afecta un 11,7% de les empreses i un 14% dels treballadors ha fet vaga. La incidència en la mobilitat ha estat mínima, el 94,7% dels treballadors han pogut accedir al seu lloc de treball.

Pel que fa al comerç, el tancament dels comerços afecta el 28,6% del sector i la vaga al 21,7% dels treballadors. La incidència en la mobilitat ha afectat al 30,8% del treballadors.

Pel que fa a la indústria, cap tancament patronal, un 5,5% dels treballadors ha fet vaga. La incidència en la mobilitat ha suposat que el 24,2% dels treballadors no hagin pogut accedir al seu lloc de treball.

En el sector de la construcció associat no hi ha hagut cap tancament patronal i no es té coneixement d’incidència de la vaga. Només ha hagut incidència a l’hora d’arribar al lloc de treball, els problemes de mobilitat han afectat al 29,3% dels treballadors.

 

Fitxa tècnica:

  • Mostra: 390 registres.
  • Univers: empreses associades a la Cecot.
  • Error: 4,59%
  • Nivell de confiança: 95%
  • Recull de dades: entrevista telefònica realitzada als gerents o propietaris de les empreses el 21 de febrer entre les 08:00h i les 11:00h.

 

 

Posicionament de la Cecot

Des de Cecot entenem que, tot i la situació política complexa que estem vivint i més enllà dels posicionaments particulars de cada persona, com a organització empresarial creiem que la convocatòria d’una vaga general no és la resposta adequada per canalitzar el malestar d’una part important de la societat catalana.

Les vagues generals són instruments pensats per resoldre conflictes laborals i creiem que no és convenient traslladar la conflictivitat política al si de les empreses i generar un impacte econòmic que perjudica els empresaris i treballadors catalans.

La patronal catalana entén l’objectiu d’assolir el màxim de repercussió pública sobre les reivindicacions sindicals i d’altres col·lectius socials però no creu que alterar o tornar a aturar l’activitat econòmica solventi la situació, ni beneficiï l’economia i lamenta l’ús abusiu de l’exercici del dret de vaga en comptes d’intensificar l’activitat de les taules de diàleg social i treballar per definir propostes majoritàriament consensuades.

Més enllà de valorar les reivindicacions que han motivat la convocatòria de vaga general, des de la Cecot es creu que aspectes com l’actual marc laboral, la cronificació de l’atur femení o el baix resultat de les polítiques d’igualtat de gènere impulsades fins el moment, suposen una rèmora i un desaprofitament de talent que no ens podem permetre com a societat.  La Cecot comparteix i assumeix amb els sindicats aquest rebuig, que entén que ha de ser un rebuig de tota la societat, a la desigualtat i discriminació que pateixen les dones i el rebuig a la violència masclista.

La Cecot també entén que ens cal un nou marc laboral, adaptat a la realitat dels nous models econòmics que s’estan desenvolupant en els darrers anys fruit de la internacionalització, la robotització o la transformació digital; així com entén que cal donar solució efectiva a temes com les cotitzacions i les pensions i millorar el sistema de rendes garantides i prestacions.

Tanmateix, la patronal catalana reitera que no creu que una vaga general sigui un instrument òptim i efectiu per aportar solucions reals, i que a partir de demà caldrà continuar treballant conjuntament amb tots els altres agents socials per aportar propostes fruit del diàleg social.

Des de la Cecot es continuarà amb actitud amatent a totes aquelles decisions o polítiques que tinguin incidència sobre l'activitat empresarial perquè aquesta és la nostra raó de ser com a confederació empresarial que és. I vetllarà, com ho ha estat fent al llarg de la seva història, perquè les conseqüències d'aquestes decisions no afectin negativament al desenvolupament del teixit empresarial català sinó perquè l'ajudin a créixer i facilitin que les empreses continuïn generant riquesa als territoris on realitzen la seva activitat. Amb un teixit empresarial fort es pot garantir els nivells de benestar que requereix la societat on aquest teixit genera activitat.