Cecot, Autoocupació i BANC realitzen propostes per impulsar el marc de les Startups a Espanya

La patronal Cecot i la fundació Autoocupació, fundadores de la primera xarxa de Business Angels a Espanya, veuen amb optimisme la voluntat del Govern de convertir el país en una nació emprenedora a l'avantguarda europea de l'emprenedoria i el creixement econòmic sostenible.

• El treball desenvolupat en els últims quinze anys en l'ecosistema Startup a Catalunya, Espanya i en la resta d'Europa precedeixen i avalen la proposta de mesures fiscals, laborals, mercantils o societàries de les dues entitats per a crear el marc que impulsi definitivament les Startups a Espanya.

 
• Si bé Espanya és un país amb una important cultura emprenedora, el nombre d'emprenedors decidits a convertir-se en nous empresaris és encara reduït.

Mitjançant la xarxa BANC – Business Angels NetworkCatalunya, la patronal Cecot i la fundació Autoocupació han remès a la Ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, un document de propostes i mesures concretes per al reconeixement, foment i incentiu de l'ecosistema de Startups. El document s'emmarca en el termini de consulta pública prèvia a l'elaboració del text de l'avantprojecte de “Llei de foment de l'ecosistema de Startups”que està impulsant el Govern. Segons el Ministeri, l'objecte de la Llei és el de convertir a Espanya en un país emprenedor a l'avantguarda europea de l'emprenedoria, la generació d'ocupació i el creixement econòmic sostenible.

D'una banda, el document desenvolupa una proposta de mesures de reconeixement i foment de les Startups com a empreses de recent creació que cobreixen necessitats socials i econòmiques, que parteixen de valors favorables al talent i la meritocracia, i que de la mateixa manera, contribueixen a la internacionalització de l'economia, atreuen important inversió financera i de talent estranger, ofereixen una sortida professional als joves i incentiven les vocacions en capacitats i habilitats necessàries en el mercat laboral actual i futur. D'altra banda, inclou mesures fiscals, laborals, mercantils i societàries que podrien ser adequades per a incentivar les Startups i millorar les seves vies de finançament tenint en compte l'efecte positiu que imprimeixen en l'economia com a impulsores de la productivitat, la creació d'ocupació, la competitivitat i el desenvolupament d'una cultura empresarial d'esforç a mig-llarg termini.

La Cecot i Autoocupació, com a deganes a Espanya en la creació de la primera xarxa de Business Angels, van crear en el seu moment la primera Fundació Espanyola anomenada ESBAN, España Business Angels per a la difusió del concepte i la creació a Espanya d'una gran xarxa territorial que impulsés les Startups. Han estat impulsores des dels òrgans de govern de la xarxa europea EBAN i fundadores en Dubáide la xarxa mundial. 
A través de la BANC, les dues entitats han estat reconeguts des de fa més de quinze anys, per les autoritats catalanes, espanyoles i europees com un dels agents més qualificats i dinàmics en l'elaboració de propostes d'impuls i, juntament amb el despatx Garrigues, han generat informes i documents, algun dels quals va ser el fonament de les deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF de les inversions individuals que van adoptar Catalunya i amb posterioritat Madrid, seguit fins a l'actualitat per més d'11 comunitats autònomes.

Durant tots aquests anys Cecot i Autoocupació han insistit a les diferents forces polítiques i Governs en la necessitat de crear aquest marc d'impuls i en un parell d'ocasions, el Congrés, de forma unànime, ha recollit la  proposta instant al Govern en funcions a desenvolupar una proposta legislativa dissenyada juntament amb els actors principals de l'ecosistema, proposta encara pendent, per aconseguir els objectius que l'actual Govern s'ha proposat posar en marxa.

La Cecot i Autoocupació consideren que les Startups exerceixen en l'actualitat un paper fonamental en l'economia espanyola i en el conjunt de la Unió Europea constituint una font important d'ocupació. “Les empreses Startups i l'esperit emprenedor resulten vitals per a la millora de l'economia espanyola en la mesura que constitueix un dels pilars bàsics de la innovació, la competitivitat i el creixement econòmic. En aquest sentit, si bé Espanya és un país amb una important cultura emprenedora, el nombre d'emprenedors decidits a convertir-se en nous empresaris és encara reduït”, afirmen les entitats en el document de propostes.

L'obtenció de suport financer per part dels emprenedors que desitgen crear la seva empresa Startup o invertir en una etapa de creixement de la mateixa continua sent encara una assignatura pendent. Per aquest motiu la Cecot i Autoocupación han vehiculat les propostes per al projecte de Llei a través de la figura dels Business Angels, normalment empresaris, directius d'empresa, estalviadors o emprenedors amb èxit, interessats a aportar recursos financers a les Startups, amb l'objectiu d'obtenir un benefici a mitjà termini i transferir els seus coneixements als nous emprenedors. Aquestes noves fórmules de finançament, dinamitzades per les xarxes de business angels, estan destinades a Startups com a iniciatives empresarials d'alt risc (una majoria de les iniciatives acaben tancant sense aconseguir els seus objectius empresarials) i expectatives de beneficis rellevants a mitjà i llarg termini, ja que aquests socis renuncien normalment a la recuperació periòdica del capital i a la percepció d'interessos o dividends a canvi de l'expectativa d'obtenir importants plusvàlues en la venda de les participacions a mitjà i llarg termini.

Podeu descarregar aquí el document de propostes i aportacions a la consulta pública prèvia a l'elaboració del text de l'avantprojecte de “Llei de foment de l'ecosistema d'Startups”.