La Cecot valora amb certa prudència com a dada positiva l’increment de 16.754 nous afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig a Catalunya

L’entitat insisteix a que cal equilibrar la gran concentració d’esforços en polítiques passives, assistencial, amb les actives. Proposa aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.
  • La Cecot continua reclament al Govern d'Espanya que mantingui l'ampliació dels ERTOs de força major i l'exoneració de quotes a la SS d'aquells ERTO amb causes relacionades amb la COVID-19, per tal que les empreses puguin anar incorporant als seus equips de treball a mesura que es recupera l'activitat.

Segons les dades publicades avui pel ministeri de Treball, Catalunya va registrar al maig 15.339 aturats més que el mes anterior. L'atur registrat s'ha incrementat un 3,28% respecte al mes d'abril i un 30% respecte al mes de maig de l'any passat. En total, a Catalunya hi ha 483.149 persones registrades a les llistes de l'atur. Tot i l'augment de l'atur de maig, l'increment és menor que en els dos mesos anteriors, quan va començar l'estat d'alarma. Catalunya lidera l'increment de l'atur a Espanya amb aquests 15.339 nous aturats registrats, seguida de Madrid, amb 14.336 nous aturats, i les Canàries, amb 6.093 persones més apuntades a les llistes de l'atur.

D'altra banda, la Seguretat Social va tancar el mes de maig amb un augment de 16.754 afiliats a Catalunya, cosa que ha situat el nombre total d'ocupats en 1.827.374, segons dades del ministeri. A tot Espanya la Seguretat Social va tancar el mes de maig amb un augment de 187.814 afiliats (+1%), cosa que va situar el nombre total d'ocupats en 18.584.176, segons dades del ministeri.

 

Posicionament Cecot

Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més treballadors afectats per ERTOs amb un total de 618.780 persones (520.776 treballadors per ERTO de força major, i la resta, és a dir, 98.004 per ERTO vinculats a causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció) i amb més codis de compte de cotització afectats amb un total de 90.316 (82.734 per ERTO de força major, i la resta, és a dir, 82.734 per ERTO vinculats a causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció).

L'ús dels ERTO com a mecanisme temporal ha resultat efectiu per reduir la destrucció d’ocupació per impacte de la pandèmia i ha ajudat a parar el cop, possibilitant un escenari on les empreses puguin reactivar l'activitat productiva de manera progressiva i dotant de liquiditat a les persones treballadores. Per això la Cecot coincideix amb altres agents econòmics amb que es fa necessari mantenir la vigència dels ERTO, encara que s' acabi l'estat d'alarma, perquè les empreses puguin anar incorporant als seus treballadors conforme es recuperi l'activitat, evitant situacions extremes que puguin abocar a l'empresa al tancament definitiu, amb la consegüent pèrdua d'ocupació i destrucció del teixit productiu, que és la base per a la llarga i dura recuperació que tenim per davant. Les empreses estan intentant recuperar gradualment l'activitat, que fins ara ha estat pràcticament nul·la en molts sectors, i forçar-los a assumir el cost de la finalització d'aquests ERTO posaria en risc la continuïtat de moltes companyies, especialment pimes i també de l'ocupació.

Des de la Cecot demanen al Govern d'Espanya que elabori un RDL que validi l'ampliació dels ERTO de força major o el trànsit cap als ERTO de causes productives, així com l'ampliació de l'exoneració de quotes a la Seguretat Social en els ERTO sempre que sigui per causa relacionada amb la COVID-19, sense necessitat que siguin de força major.

L'article 17 de la disposició final dècima del RDL11/2020, que modifica el RDL 8/2020 especifica que "sin perjuicio de lo anterior la vigència de las medidas previstas en este RDL, previa evaluación de la situación, se podrà prorrogar por el Gobierno mediante RDL". Tenint en compte aquesta disposició, el Govern d'Espanya pot prorrogar sense cap impediment l'ampliació dels ERTO de força major i l'exoneració de quotes a la SS en els ERTO relacionats amb la COVID-19. Independentment de si es manté l'estat d'alarma o no.

La caiguda esperada del PIB, la destrucció de teixit empresarial i les altes xifres de persones desocupades són l'escenari que ens espera un cop s'aixequi l'Estat d'Alarma, i sobre el qual hem de treballar per a atenuar els seus efectes sobre la població. La Cecot creu necessari actuar amb celeritat i, de manera consensuada administració i agents socials i econòmics, per equilibrar el que considera una excessiva concentració d’esforços en polítiques passives (assistencials), molt necessàries sens dubtes, però que no han d’anul·lar els esforços en les polítiques actives. Hem d’evitar retrocedir a les polítiques socials dels anys 80 i concentrar tots els esforços en ajuts directes als damnificats. Fora molt més positiu injectar aquests recursos a les empreses i als autònoms a canvi de pagar nòmines i conservar llocs de treball, l’organització considera que aquesta crisi és temporal i que serà una crisi curta.

Aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims (70-80%), i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial.