La Cecot proposa que els PGE financin les prestacions no contributives per generar un superàvit d’11.000M d’euros a la Seguretat Social

L'organització empresarial catalana demana, per tal de disposar d’un sistema empresarial més competitiu, que no s’encareixi el factor treball, i siguin el conjunt dels ciutadans qui afrontin aquest cost.

Terrassa, 4 de gener del 2019. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar, el passat 28 de desembre, el Reial decret-llei 28/2018 per a l’increment de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació amb l’objectiu de lluitar contra la precarietat laboral i la contractació temporal fraudulenta, reformar el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms així com també posar mesures sobre la taula per tal d’incrementar el nivell d’ingressos del sistema de la Seguretat Social davant el dèficit que presenta en l’actualitat.

Davant la publicació d’aquest decret-llei, la Cecot considera que, si bé hi ha una voluntat clara per part del govern central de buscar solucions a un problema greu del sistema, aquest cal resoldre’s en el seu conjunt, intervenint en tot el sistema i no només en parts d’aquest que en molts casos perjudiquen i fan recaure part del seu pes en les petites i mitjanes empreses. La patronal catalana no creu que cap d’aquestes mesures ajudin al país a ser més competitiu, a reduir la temporalitat dels treballadors i a eliminar el frau.

Cotitzacions

La patronal Cecot creu que hi ha una concepció errònia de com cal finançar les prestacions  contributives i les no contributives del nostre sistema i demana que se separi, com ja fan molts països de la Unió Europea, la manera de finançar-les. La Cecot aposta perquè siguin els pressupostos generals de l’estat els que incloguin la partida de les prestacions no contributives i d’aquesta manera siguin el conjunt de ciutadans, a través dels seus impostos, qui paguin aquestes prestacions. La patronal calcula que amb aquest canvi en el finançament d’aquest tipus de prestacions es podria generar un superàvit d’11.000M d’euros anuals de superàvit a la Seguretat Social.

L'organització empresarial catalana demana, per tal de disposar d’un sistema empresarial més competitiu, que no s’encareixi el factor treball, i siguin el conjunt dels ciutadans qui afrontin aquest cost.

 

Equiparació del règim general dels treballadors  i el règim d’autònoms

La Cecot demana, un cop més, l’equiparació del règim general de treballadors amb el règim d’autònoms. La patronal considera que és de justícia que s’equipari l’aportació de recursos entre treballadors per compte aliè i treballadors autònoms perquè d’aquesta manera es pugui treballar de manera clara per eliminar el frau a través dels falsos autònoms i també de l’economia submergida que actualment representa un 22% del nostre PIB.

L’associació empresarial afirma que un sistema més equitatiu d’equiparació ens permetria abaratir els costos de cotització general.

Lluita contra la precarietat i la contractació laboral fraudulenta

Per la Cecot, apujar el recàrrec en contingències comuns per als contractes laborals passant del 36% al 40% no evitarà que hi continuï havent contractació fraudulenta a les empreses. Per aquest motiu, la patronal catalana posa de manifest la necessitat de posar els mitjans humans necessaris en la Inspecció de Treball i Seguretat Social per perseguir i localitzar les bosses de frau i poder reduir de manera important aquest índex.

Pensions

La Cecot considera que amb l’actual model mutual, cal seguir treballant  per aconseguir un model sostenible de pensions amb una caixa que permeti afrontar les pensions del demà. Per aquest motiu proposa tirar endavant polítiques complementàries, urgents, simultànies i ambicioses de natalitat, ocupacionals, així com també de gestió migratòria tal i com ja porta demanant des de fa anys a través d’un informe elaborat per la mateixa patronal.

La patronal Cecot destaca que només desplegant i definint de manera correcta aquestes polítiques es podrà aconseguir la sostenibilitat del sistema de pensions i lamenta que  el govern central hagi legislat en caràcter d’urgència sense haver buscat els consensos amb els agents socials.

Cecot també ha volgut posar èmfasi en la necessitat d’equiparar els règims de cotització i separar les prestacions no contributives de les contributives per garantir el futur de les pensions al nostre país.

Així doncs, la Cecot emplaça al govern central a fer un anàlisi de l’impacte d’aquestes mesures a mitjà termini per comprovar la seva viabilitat i eficàcia per combatre els problemes de fons del nostre sistema i treballar en una direcció clara per construir un sistema eficient i competitiu.