La Cecot celebra que es desbloquegi l’aportació de 1.000 milions d’euros per rescatar el teixit productiu de Catalunya anunciada avui pel Govern de la Generalitat

Abad: “Fins ara no s’havia facilitat cap ajut directe a empreses, pròpiament dit. Així que, malgrat arribi tard i amb limitacions, és una bona notícia. Els ajuts que s’han anat plantejant el darrer any han estat més orientats a cobertura social”.
  • Els ajuts plantejats durant la pandèmia han estat, d’una banda els ERTO, que han implicat un cost per les empreses i de l’altra els ICO, que són una via d’endeutament, per tant, també amb un cost per les empreses.  
  • La Cecot insisteix a l’executiu central que cal adaptar les dates ja que aquests ajuts, aprovats el 12 de març amb moltes incerteses, no arribaran a l’empresa fins a la segona quinzena de juliol, impossibilitant poder donar cobertura al requeriment de satisfacció de deute i pagaments a proveïdors.

 

La Cecot ha rebut, positivament, l’acord entre agents econòmics i el Govern de la Generalitat en el marc del Consell del Diàleg Social de Catalunya pel qual s’amplien els ajuts directes a les empreses afectades pels efectes de la Covid-19. Una reivindicació que han impulsat i recolzat totes les organitzacions empresarials, principals antenes per detectar i diagnosticar la situació i desenvolupament del teixit empresarial durant la pandèmia.

Des de la Cecot demanem al Govern de la Generalitat que estengui els ajuts a les empreses que, malgrat haver-se vist afectades per una reducció de la seva facturació com a conseqüència del virus, no estiguin a hores d’ara incloses a la llista de CNAEs que permet l’actual regulació estatal.

Des d’un inici l’organització empresarial ha defensat davant l’executiu central que no té cap mena de sentit aplicar un doble criteri de mesura: el de la reducció de facturació i el del CNAE perquè es poden generar moltes injustícies per temes de calificació de CNAE en empreses que també han perdut activitat. Per què una empresa que ha perdut un 30% de facturació d’un sector és més susceptible de ser ajudada que una empresa que ha perdut el mateix 30% en un altre sector?

“Emplacem al govern central a que modifiqui la finalitat dels ajuts, ja que es preveu que es destinin per satisfer deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquest s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021”, explica Enric Rius, assessor financer de la Cecot. Entenem que cal adaptar les dates ja que aquests ajuts, aprovats el 12 de març amb moltes incerteses, no arribaran a l’empresa fins a la segona quinzena de juliol, impossibilitant poder donar cobertura a aquest requeriment de satisfacció de deute i pagaments a proveïdors.

Aquest criteri perjudica greument a les empreses que han suportat la situació amb recursos propis o bé aquelles empreses que s’han capitalitzat amb el seu propi patrimoni o finançament particular.  

“Insistim que fins ara tots els ajuts plantejats han tingut una forta orientació social, absolutament necessària” afirma Antoni Abad, president de la Cecot, “però fins ara, tot i que arriba tard, no s’havia facilitat un ajut directe a l’empresa pròpiament dit”.