La Cecot valora positivament l’element de la negociació col·lectiva en la Llei del Treball a distància

Abad: “vam reclamar diàleg compartit perquè l’acord final en la regulació del teletreball tingués una base prou sòlida com per executar mesures adaptables a la realitat i necessitats socials, i creiem que s’ha assolit. El teletreball pot ser un molt bon instrument laboral i social, i calia fer-lo viable”.
  • El treball a distància no és un invent d’ara, sí que ho és l’anomenat teletreball pel que suposa d’utilització de les TIC. Fins el 2018 a Espanya treballaven des de casa en alguna ocasió un discret 3% de persones treballadores ocupades mentre que la mitjana europea està prop del 10%.

La Cecot considera que el RDL de Treball a distància publicat avui al BOE pot ser un molt bon instrument laboral i social per contribuir a articular una societat del S.XXI.

El fet que la Llei obligui a l’empresa a facilitar les eines i equips per desenvolupar el teletreball però que, en canvi, permeti que la compensació de les despeses es concreti mitjançant la negociació col·lectiva és un element clau per poder adaptar-la a la infinitat de casuístiques que es donen a l’activitat productiva del nostre teixit empresarial.  

L'entitat també valora positivament que la nova regulació del teletreball no s'hagi d'aplicar a les empreses que han hagut d'adoptar el teletreball com a mesura per combatre el risc de contagi de COVID-19, donada la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia des del passat mes de març.

El mes de juliol, des de l’àrea d’assessorament laboral i el Club Cecot de Recursos Humans, es va dur a terme un document que contemplava reflexions i propostes pensades per contribuir al debat sobre la necessitat de regular el teletreball i val a dir que l’actual RDL de Treball a Distància les recull, per la qual cosa l’entitat empresarial es mostra prou satisfeta amb el redactat final de la Llei.

Per exemple, la petició de la Cecot perquè la instauració del teletreball sempre s’hagi de donar per acord entre les parts o que en l’àmbit de l’empresa, aquest acord ha de ser reversible en els termes que pactin les parts, es veuen reflectits en el text aprovat pel Consell de Ministres d’ahir. La Cecot manté que és necessària la introducció de sistemes d’avaluació del rendiment, com a control de l’activitat laboral, la introducció de sistemes retributius per execució d’obra o servei determinat i la distribució de la jornada de treball específic pel règim de prestació de serveis en teletreball.

Descarregueu el document de propostes aquí.