La Cecot qüestiona la proposta de les elèctriques que obligaria a les microempreses i autònoms a entrar en el mercat lliure elèctric

Incertesa entre les pimes per la proposta de les principals companyies elèctriques espanyoles que reclamen al Govern reduir la potència de contractació fins als 5 kW i que només ho puguin fer les persones físiques, obligant les microempreses i autònoms a entrar en el mercat lliure.
  • La Cecot insisteix a la Ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera, a realitzar una revisió integral dels costos del sistema elèctric a Espanya i aconseguir un pacte d'Estat que doni garanties al model elèctric tant referent als peatges com en les condicions de l’autogeneració i que el doti d'estabilitat en el temps per a evitar situacions d'inestabilitat ja viscudes.

La confederació empresarial catalana Cecot ha tingut coneixement de la proposta de les elèctriques a la vicepresidenta Teresa Ribera perquè redueixi la potència que es pot contractar des del màxim actual dels 10 kW fins els 5 kW i que només ho puguin fer les persones físiques. Això suposaria que les micro haurien d’anar obligatòriament al mercat liberalitzat, que actualment manté uns preus més elevats que el regulat.

En un moment com l'actual, en el qual les pimes estan intentant suportar l'impacte que la COVID-19 està ocasionant en l'economia i en la seva activitat productiva, suggerir la possibilitat d'incrementar els costos de la factura elèctrica es fa impensable i afegeix un factor d'incertesa més a la presa de decisions en la gestió.

El cost elèctric és un factor de competitivitat empresarial, clau en molts sectors productius, i des de la Cecot s'han dut a terme diferents accions, també a instàncies europees, per a reclamar més transparència en el mercat elèctric espanyol; denunciar el greuge comparatiu del cost elèctric entre les indústries situades en diferents territoris per criteris polítics i no per criteris tècnics. En el cas de Catalunya, el cost d'aquesta situació supera els 300 milions d'euros anuals i afecta a més de 3.200 empreses però hi ha empreses afectades també en altres CCAA; demandar un model que afavoreixi la generació d'electricitat de manera distribuïda fins a 50MW; impulsar l'autoconsum per a aconseguir descarbonitzar les empreses; reduir les ineficiències del sistema elèctric; contribuir a la quota verda i aconseguir un preu competitiu.

Segons dades de l'Eurostat, Espanya es va situar entre els tres primers països europeus amb el preu de l'electricitat més cara fins a finals del 2018. En 2019, malgrat rebaixar el preu per kWh, Espanya contínua entre els nou països amb l'electricitat més cara d'Europa (veure https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do).