La Cecot exigeix una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social i la reposició de les quanties detretes els darrers anys

La Coespe assenyala que, en cas d'haver-se acumulat, els fons detrets de la caixa de la SS en els darrers anys constituiríen ara un Fons de reserva de 519.104 milions d'euros.
  • La patronal catalana s’alinea amb la Coespe, Unidas Podemos, ERC i Bildu per reclamar una auditoria que esclareixi l’estat dels comptes i de la gestió realitzada pels gestors públics responsables de la Seguretat Social.
  • L’ús indegut de fons finalistes per finançar déficit públic o prestacions no contributives és una mala praxis reiterada en el temps per part dels diferents Governs, denunciada per la Cecot i que cal aturar perquè estressen la sostenibilitat del sistema.
  • Abad: “retiment de comptes, se li diu. Una demanda tant dels sectors empresarials com socials als gestors públics. No oblidem que estan gestionant els nostres diners, els de tots i totes les contribuents, i tenim dret a conèixer com es distribueixen, es prioritzen i quin impacte tenen per al conjunt de la ciutadania”.

 

Aquesta setmana, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (Coespe) ha iniciat una campanya per exigir una auditoria pública dels comptes de la Seguretat Social a la que hi han donat suport els grups parlamentaris d’Unidas Podemos, ERC i EH-Bildu mitjançant els seus representants a la Comissió del Pacte de Toledo.

La Cecot celebra la iniciativa de la Coespe i li dona suport total, ja que té correlació amb actuacions de denúncia impulsades per la patronal catalana en la mateixa línia, en els darrers anys. “Recolzem la petició que exigeix la restitució dels fons detrets de manera il·legítima i el cessament de les manipulacions comptables de la política desenvolupada pels governs”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot.

El manifest de Coespe reivindica l’existència d’un deute històric no reconegut a la Seguretat Social en relació a la utilització dels successius superàvits per finançar polítiques públiques alienes a aquesta caixa. Reclama una auditoria oficial que determini l’import de totes les quanties dirigides a cobrir actuacions que res tenen a veure amb l’objectiu dels fons i retornar aquests diners a la caixa de la seguretat social per permetre la sostenibilitat del sistema de pensions.

Des de la patronal Cecot “recolzem l’exigència d’una auditoria pública no només per als comptes de la Seguretat Social, que també, sinó per a l'execució pressupostària de tots i cadascun dels fons públics”, reitera Abad. “El retiment de comptes als gestors públics és un dret i una obligació de qualsevol ciutadà que vulgui implicar-se i ser partícip del desenvolupament econòmic i social del país”. En aquest punt, la Cecot instarà al grups amb representació parlamentària a preguntar al Govern com tenen previst retornar uns recursos extrets il·legalment de la caixa de la Seguretat Social i quines mesures aplicaran per evitar aquesta gestió arbitrària en el futur.

Malgrat que la Cecot reconeix que és inqüestionable que la cobertura de les prestacions i subsidis de protecció per desocupació ha de ser una de les màximes prioritats del Govern en aquests moments de lluita contra l’impacte del coronavirus, també considera que aquesta situació no ha d'afectar mesures que amb tota seguretat seran més necessàries que mai per a reactivar la nostra economia. Així que utilitzar els fons finalistes per a finançar subsidis no sembla raonable.

El Govern de l’estat ha utilitzat reiteradament els fons provinents de pensions contributives generades en l’àmbit del treball per a finançar subsidis i ajudes no contributives de manera incorrecta. Uns subsidis que, des de la perspectiva de la Cecot, haurien de preveure i cobrir-se mitjançant els PGE.

Com a recordatori, l’any 2018 patronals i sindicats van denunciar un ús indegut dels fons de formació per part del Govern qui durant els anteriors 5 anys havia detret més de 5.000M d’euros per cobrir dèficit, destinant els recursos a altres despeses diferents a la finalitat dels fons. El mateix any es va demanar al Tribunal de Comptes que actués d'ofici davant dels incompliments reiterats del Govern en matèria de formació laboral contínua, reconeguts pel Defensor del Poble, pel Tribunal Constitucional i pel mateix Tribunal de Comptes.

En el cas del detriment dels fons de la Seguretat Social destinats a pensions segueix una línia similar però en aquest cas la Cecot considera que la crisi del sistema de pensions va més enllà d’establir una auditoria i restablir els fons de reserva. “La prova és que el propi TC va instar al Govern a retornar els fons de formació i encara és hora que això es dugui a terme. Uns fons generats per empreses i treballadors i que sota cap concepte és un impost que el Govern hagi de gestionar”, s’exclama Abad. “Cal que es posi fre a l’ús indegut dels fons que son finalistes per evitar que els dirigents polítics de torn facin l’ús que més els convingui a cada moment”. És precisament per això que l’entitat insisteix a demanar al Govern que s’abstingui de liderar els fons de pensions o la formació professional de treballadors en actiu i que deixi la governança a mans del diàleg social.