El 2020, la xarxa catalana de Business Angels ha contribuït amb 2,3M€ al finançament d’una vintena de projectes

La xarxa ha aconseguit 2,3M€ d’inversió per projectes empresarials catalans, en fase startup, innovadores i amb potencial de creixement.
  • La majoria de projectes es desenvolupen en sectors com el TIC, l’agroalimentari, industrial i el cosmètic.

Durant el 2020, l’equip tècnic de la Business Angels Network Catalunya-BANC ha treballat per tal de contribuir a pal·liar l’impacte econòmic, que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19, en el teixit empresarial català.

La primera xarxa catalana d’inversors privats ha aixecat un total de 2,3 M€ durant el 2020 i ha contribuït a capitalitzar 1,4 M€ en equity, distribuïts en 10 operacions per a 7 projectes empresarials. En quant a la tramitació d’ajuts, BANC ha col·laborat amb 12 projectes, aconseguint 926.000€ en finançament per la innovació al llarg de l’any passat.

La vintena de projectes recolzats per BANC pertanyen principalment als sectors TIC, agroalimentari, industrial i cosmètic. Es tracta d’empreses majoritàriament catalanes, en fase startup, innovadores i amb un gran potencial de creixement.

Entre els projectes del sector TIC destaquen, una empresa de selecció de personal, per a la gestió i contractació de perfils tècnics molt específics, així com el primer concessionari digital de motos elèctriques, enfocat a la mobilitat urbana i la sostenibilitat.

A l’àmbit agroalimentari, dos dels projectes que han suscitat força interès han estat: d’una banda, una empresa proveïdora de màquines de cafè als centres de treball i, de l’altra, una empresa alimentària amb una oferta comercial gastronòmica de snack a zones d’oci i lineal de gran distribució.

Durant el 2020, la xarxa BANC ha mantingut una presència activa a prop més d’una trentena d’actes, tant d’àmbit nacional com internacional, la major part en format virtual, i ha coordinat dinàmiques i organitzat sessions informatives dirigides a emprenedors/es per donar-los a conèixer les alternatives de finançament als seus projectes, malgrat les limitacions i incerteses de la situació econòmica actual.

Aquest 2021, arran de la marxa del seu secretari general per motius professionals, David Garrofé,  la xarxa té prevista la renovació de la seva Junta Directiva. Des de la secretaria general de la patronal Cecot, Garrofé va ser un dels impulsors, ara fa 18 anys, de la Business Angels Network Catalunya com a primera xarxa d’inversors a tot l’estat, i ha desenvolupat les funcions d’aquest càrrec des de la seva constitució. La seva dedicació i suport, ha contribuït a consolidar l’entitat com a referent de la inversió privada a Catalunya i com l’únic interlocutor de l’estat, mitjançant el seu director Albert Colomer, a l’European Business Angels Network.

Des de la seva constitució al 2003, BANC ha ajudat 118 projectes a aconseguir un total de 15,6M€ en equity, així mateix ha assolit 7,5M€ en préstecs tous per a 84 projectes empresarials.

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació a l’any 2003, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre de la European Business Angels Network (EBAN), membre fundador de la xarxa d’inversors de la Mediterrània MED ANGELS i membre promotor a Espanya de la xarxa global de Business Angels (GBAN).