Departament de Premsa i Comunicació

Filtrar per

Manté la relació de l'entitat amb els mitjans de comunicació i realitza l'anàlisi de la informació diària; promou les activitats de l'entitat i organitza els actes públics de tipus institucional; vetlla per l´ús correcte dels elements que configuren la imatge corporativa.

Raquel Moreno

Directora
comunicacio@cecot.org