Cecot Home

Missió virtual a Kazakhstan i Uzbekistan

Informació

Missió comercial virtual a Kazakhstan i Uzbekistan

del 28 de setembre al 3 d’octubre de 2020

Un dels efectes de la pandèmia és que la manera de relacionar-nos s’ha vist afectadaperò no interrompuda, els contactes que abans realitzàvem de manera presencial els estem canviant per contactes virtuals. En l’àmbit de la internacionalització passa exactament el mateix, i es per això que estem redefinint els nostres programes i facilitant eines d’acompanyament a les empreses per a afavorir que es mantinguin elscontactes internacionals.

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar els viatges de forma presencial, us proposem la realització d’una agenda de contactes de manera virtual a traves d’un sistema de videoconferències, organitzades per la nostra entitat a través del nostre delegat a Lima, en una nova eina de prospecció de mercats, les missionscomercials virtuals 

Les reunions per videoconferència és realitzaran preferentment a la tarda tenint en compte les diferències horàries.
 

Més informació