Actualitat

Les empreses associades ja podeu comptar amb una eina senzilla que us serà d'ajuda per donar compliment al Registre de Jornada Laboral

Des de que el passat 12 de maig entrés en vigor la Normativa del Registre de Jornada, la inspecció de treball ha realitzat 908 expedients sancionadors que han suposat 131.181€ en multes a empreses ubicades a Espanya.

Segons informe elaborat per CEPYME, després de sis mesos des de l'entrada en vigor de l'obligació del registre de la jornada laboral a les empreses, l'Organisme Estatal de l'Inspecció de Treball i Seguretat Social ha informat dels resultats dels primers expedients laborals incoats.

Les infraccions constatades en aquests expedients ascendeixen a 980 i l'import de les sancions reclamades puja a un total de 1.263.378,5 dels quals 113.181 euros s'han imposat en expedients que tracten exclusivament sobre el registre de jornada.

Per incrementar les actuacions dutes a terme en aquests sis mesos, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha informat que posarà en marxa al 2020, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, una nova campanya d'inspecció específica sobre el registre horari.

Més enllà de l'ampli ventall de solucions tecnològiques que ofereix el mercat pel control de jornada laboral, hem rebut moltes consultes que han derivat en el disseny i confecció del Registre Manual de Jornada Laboral per obtenir major flexibilitat en la coordinació interna.

Per aquells socis que vulgueu o hàgiu optat per un registre de jornada laboral manual us proporcionarem un llibre de registre de jornades pel personal de la vostra empresa, que us facilitarà el control i arxiu prescindint així dels fulls individuals. Us en facilitem cinc exemplars per empresa.

Si ho desitgeu, aquest Llibre de Registre de Jornada Laboral es pot personalitzar amb el logotip de la vostra empresa.

Sol·liciteu-lo al correu electrònic cristina.sala@cecot.org 

Recordeu que si teniu dubtes sobre el Registre de Jornada l'equip d'assessors està a la vostra disposició per ajudar-vos amb aquesta o amb altres qüestions de l'àmbit laboral i dels recursos humans.

ASSESSORAMENT