Actualitat

Hem reclamat al president de la CNMC que corregeixi amb urgència la discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25KV

La gravetat i la indefensió que pateixen milers d'empreses catalanes i espanyoles que han estat pagant un sobrecost energètic des de l'any 2014 per una decisió política atempta a la competència.

Des de la patronal Cecot, la Confederació Catalana de la Fusta, CEDAC, Retailcat, Federació Empresarial del Metall, AEPCRO, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, Institut Industrial de Terrassa i la Unió Empresarial Metal·lúrgica hem fet arribar una carta al president de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, el Sr. José Maria Marín Quemada, on l'hem donat a conèixer el que ja venim denunciant des de l'any 2014 arrel del Reial decret 1054/2014, les actuacions del Govern d'Espanya en relació a l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques. Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses catalanes han de suportar en la seva activitat, principalment industrial, sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part del Govern. El cost anual d'aquesta injusta situació supera els 300 milions d'euros anuals i que afecta a més de 3.200 empreses radicades a Catalunya a més de d'altres en algunes CCAA.

A nivell mundial s'ha reconegut que apostar per la indústria és essencial per a garantir una economia competitiva, alts salaris i un model econòmic que innova i exporta. Doncs bé, Catalunya, el motor industrial espanyol, es troba amenaçada amb sobre costos i un model de competència deslleial en un mateix territori per raons discrecionals i polítiques. S'ha parlat molt en els recents anys de la unitat de mercat, però veient determinades pràctiques es dedueix que més enllà de bons titulars aquesta unitat reclamada només ha format part d'un discurs polític amb interessos partidistes.

No existeix cap criteri tècnic que avali la distinció tarifària actual entre l'accés en cas de tensions d'1KV a 30 KV i les que van de 30KV a 36KV. És més, els valors unitaris fixats pel Govern per a retribuir a les distribuïdores per inversió i manteniment són els mateixos dins del tram 25KV i 36 KV i no obstant això, fins i tot reconeixent que tenen un cost igual en inversió i manteniment, les xarxes de fins a 25KV, utilitzades des de principis del segle XX a Catalunya estan penalitzades en més del 40% respecte a les xarxes de 30KV i 36KV. Per tant, el resultat de la decisió política actual suposa un model que beneficia a les empreses connectades amb tensions de 30KV a 36 KV.

Si bé inicialment l'estructura tarifària de peatges incloïa en un mateix tram de la tarifa les tensions entre 1KV i 36 KV (RD1164/2001) posteriorment s'han anat realitzant tres modificacions en la tarifa que han tingut com a resultat una reducció el preu de peatge específicament per al tram 30KV i 36 KV, sense cap mena de justificació tècnica ni econòmica. Aquestes reduccions injustificades estan emparades pel RD 1054/2014, per l'Ordre IET/2735/2015 i la tercera pel compromís polític del Govern Popular amb el PNB que s'inclou en els actuals pressupostos. 

Aquesta disfunció per no anomenar-ho càstig clamorós a un sector empresarial espanyol s'ha degut, bàsicament, a la voluntat política de l'anterior Govern de determinar el sistema tarifari espanyol prescindint dels seus organismes habilitats com la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per a proposar tarifes amb criteris d'objectivitat.

Afortunadament, la ministra Teresa Ribera va restituir les funcions de la CNMC i ara tenim una gran oportunitat de reconduir tan onerosa situació i resituar els peatges en termes de justícia i proporcionalitat.

És per tot això que les entitats de representació empresarials hem demanat al president de la CNMC que corregeixi de manera urgent i immediata aquesta discriminació tarifària de les empreses connectades fins a 25KV.