Actualitat

La Unió d’Entitats del Retail de Catalunya, RETAILcat es reuneix amb el Ministeri per demanar que es modifiqui la Llei d’Hisendes Locals per garantir l’aplicabilitat dels BIDs

A la reunió hi ha participat Joan Capdevila, diputat d’ERC, l’equip del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme i Cristina Escudé, Secretària de RETAILcat i Presidenta de Cecot Comerç i Salva Vendrell, Vicepresident de RETAILcat i President de Barcelona Comerç.

Arran de la pregunta parlamentària que Cecot Comerç ha traslladat al Govern central sobre quines actuacions preveu per a la definició d’un marc normatiu que garanteixi la implantació d’un model BID[i] (Business Improvement Districts), l’equip de la Ministra de Comerç, Indústria i Turisme ha convocat una reunió per aprofundir en aquest model.

A la reunió hi ha participat Joan Capdevila, diputat d’ERC, l’equip del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme i Cristina Escudé, Secretària de RETAILcat i Presidenta de Cecot Comerç i Salva Vendrell, Vicepresident de RETAILcat i President de Barcelona Comerç.

Cristina Escudé i Salva Vendrell han posat de relleu la importància del comerç, el qual juga un paper fonamental a les ciutats, contribuint a la revitalització dels espais públics i a la millora de cohesió social. S’ha traslladat també que la implantació d’un model publicoprivat BID, tal i com s’ha demostrat en diverses experiències, contribuiria a enfortir les àrees econòmiques i a revitalitzar l’entorn urbà; tenint en compte que les accions de dinamització comercial que s’han posat en pràctica fins ara, en alguns casos, no estan obtenint l’èxit esperat.

La clau de volta passa per assegurar la contribució econòmica de tots els agents econòmics afectats, qüestió que a Espanya no s’ha aconseguit per la manca d’un marc legal que permeti establir aquesta obligació de contribució.

A Catalunya ja s’està treballant per poder tenir una llei de BIDs; no obstant pensem que seria molt positiu que la figura s’apliqués a tot l’Estat. Hem explicat al Ministeri que els BIDs són l’evolució necessària dels eixos comercials i hem demanat que es modifiqui la llei d’hisendes locals per garantir-ne l’aplicabilitat amb les màximes garanties”, manifesta Cristina Escudé, Secretària de RETAILcat i Presidenta de Cecot Comerç.

Durant la trobada també s’han posat de relleu bones pràctiques de BIDs arreu del món, en alguns països fa més de 50 anys que funcionen. De la mateixa manera també s’ha exposat que és una figura no només pels eixos comercials amb major concentració i activitat de les ciutats, també és útil per barris, per zones degradades i fins i tot per polígons industrials.

Es valora molt positivament la trobada, ja que els participants de la reunió s’han emplaçat per continuar-ne parlant i treballar-ho al Ministeri, primer a nivell tècnic i més endavant a nivell polític.

[i] Un BID és una organització de caràcter privat o consorciat amb les administracions locals, que es crea, mitjançant un procés de votació formal, quan la majoria d’activitats econòmiques d’un àrea delimitada així ho acorden. Aquest model permetrà gestionar una major oferta de serveis addicionals dirigits a la promoció i rehabilitació d’aquesta zona. Tot això finançat amb les contribucions obligatòries que tots els agents implicats satisfan.