Actualitat

Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030

Durant el 2018 RETAILcat conjuntament amb EADA va iniciar el Think Tank RETAILcat per treballar en el paper del retail a la ciutat del 2030. S’han realitzat 4 sessions amb experts sobre els següents àmbits: geopolítica, transformació de l’entorn, smartcities i el retail, i nous models de negoci. Finalment es va realitzar una sessió de desing thinking per a poder identificar el paper del retail a la ciutat del 2030.

Propostes RETAILcat per als reptes identificats:

 • per afavorir la innovació: fomentar la cooperació entre empreses i entre sectors
 • per al nou rol de venedor/a al retail: pla d’actualització, nova formació pel nou rol i nova jornada al retail
 • per al nou espai/botiga: revisar la classificació sectorial IAE, pensar en contractes de lloguer que permetin espais temporals i facilitar la implantació d’espais efímers al carrer.

Avui el Dr. Alexis Mavrommatis, responsable de EADA Centre for retail leadership, Joan Carles Calbet, President de RETAILcat i Laura López, Directora de RETAILat hem presentat a EADA les conclusions del
Think Tank en forma de llibre blanc. S’identifiquen les idees força que impactaran al retail i els reptes que ha d’afrontar.
A partir d’aquests reptes, RETAILcat planteja set propostes per al sector que treballarem durant els propers dos anys.
Els tres àmbits són: la innovació, el nou rol de venedor/a i el nou espai/botiga.

 1. Pel que fa a la innovació, la principal conclusió és que requereix inversió i talent. Els projectes en aquest àmbit no es poden plantejar a nivell individual; per això proposem a l’administració que els programes d’incentius fomentin la cooperació; no els projectes individuals.
 2. El rol de venedor/a serà molt diferent al que tenim ara; alhora que el sector serà menys intensiu en mà d’obra. El venedor/a requerirà moltes més habilitats socials i tecnològiques. Serà molt més expert i la seva remuneració serà més alta. Cal definir un pla de reconversió de les persones que es puguin actualitzar i un pla de sortida i de reubicació per a la resta.
 3. El nou venedor/a tindrà atributs d’actor, de psicòleg, serà embaixador de la marca i molt expert. La formació actual no és adequada per aquest perfil, per això RETAILcat desenvoluparà un programa de formació per al retail.
 4. Caldrà flexibilitzar la jornada de treball al retail. Els venedors faran d’assistents personals dels clients, estaran en contacte directe amb ell. Podran comunicar-se a distància i també podran trobarse a la botiga física a hores convingudes (que no necessàriament han de coincidir amb l’horari actual d’obertura). Per als temes relacionats amb el nou rol de venedor/a, proposarem a l’administració, a les altres patronals i als sindicats treballar un projecte 2020-2022. La botiga física serà un espai de relacions; un punt de trobada. Serà un contenidor de productes, serveis i sobretot d’experiències. Ha de tenir plena connexió amb l’smart city; contribuint a facilitar la vida de la gent. Hi haurà interconnexió amb molts altres sectors i amb serveis de la ciutat; com per exemple la mobilitat.
 5. La botiga serà un espai molt dinàmic i canviant; tindrem pocs establiments que perdurin en el temps sense modificacions. La majoria canviaran amb una alta freqüència. En aquest sentit, haurem de preveure facilitar el relleu de persones que lideren els projectes del retail i facilitar també el canvi d’activitat.
 6. El retail incorporarà diversos sectors i activitats molt diverses dins un mateix establiment. Cal revisar la classificació actual de l’IAE. No es podrà pagar un IAE per cada activitat que es realitzi. Cal repensar sobre quin paràmetre s’ha de fixar la contribució.
 7. De la mateixa manera, cal flexibilitzar els contractes de lloguer, perquè permetin pop-up stores canviants i també multiespais dins un mateix establiment.
 8. I per últim, cal adequar les normatives municipals perquè permetin espais efímers de retail al carrer.

RETAILcat traslladarà aquestes propostes a les administracions competents durant els propers mesos.

7 Propostes de RETAILcat per al sector:

 • Fomentar la innovació amb incentius per a projectes de cooperació i transversals
 • Pla de reconversió i pla de sortida per als treballadors actuals del sector
 • El nou perfil de venedor/a requereix una formació diferent
 • Cal flexibilitzar la jornada de treball. El venedor serà un assessor personal i podrà vendre sense necessitat d’estar a l’establiment físic.
 • La botiga física serà un espai de relacions i un contenidor de productes, serveis i experiències. La classificació actual de l’IAE no serveix.
 • Cal flexibilitzar els contractes de lloguer per fomentar pop-up stores canviants i multiespais dins d’un mateix local.
 • Cal adequar les normatives municipals perquè facilitin i fomentin espais efímers de retail al carrer.
RETAILcat Think Tank conclusions