Actualitat

Resultats enquesta sobre l'impacte del COVID-19 en l'activitat de la indústria tèxtil. Octubre 2020

Us enviem els resultatsde l'enquesta realitzada pel Consejo Intertextil Español amb la finalitat de fer un seguiment de la incidència que està tenint la COVID-19 en l'activitat industrial del sector tèxtil.