Actualitat

Publicat l'acord entre la UE i Vietnam.

Implicacions en el sector tèxtil

El passat 12 de juny de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea l'Acord de lliure comerç entre la UE i Vietnam, que segons la notificació publicada en aquest diari sèrie L 207 de 30/06/2020, entrarà en vigor el pròxim 1 d'agost de 2020.

Més informació.