Actualitat

Missió comercial digital a Colòmbia

La internacionalització de les empreses ha de continuar malgrat el virus COVID-19. Aquest any la pandèmia ha paralitzat gairebé del tot l'activitat internacional de les empreses, agitant el calendari firal o qualsevol altra activitat presencial a l'exterior.
No obstant això, apostem per la digitalització per seguir lluitant per una indústria tèxtil molt més internacionalitzada, innovadora i sostenible.
Texfor, entitat de la que l'Institut Industrial de Terrassa en forma part, organitza una missió comercial digital a Colòmbia.
Més informació.
Data límit per inscriure's: 11 d'octubbre
Per a més informació contacta amb Llum Villalta-- luz@texfor.es