La Cecot celebra els 40 anys de la unió de l’Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial

Abad: “la nostra història és la suma d'accions i esforços de moltes i moltes persones. I el nostre present i el nostre futur és continuar engrandint i acompanyant les empreses com a principal instrument de progrés”.
  • Abad: “els empresaris del segle XXI estem compromesos amb la competitivitat i la cohesió social. La persona i l’empresa són el centre d’interès de tota la nostra actuació”.

 

El març de l’any 1978 naixia la Cecot fruit de la unió de l’Institut Industrial i la Unió Comercial i Industrial de Terrassa. La reflexió sobre la conveniència de participar d'una organització aglutinadora, va impulsar a les dues entitats empresarials a concretar una mútua integració. Durant dos anys de converses, reestructuració de serveis, gestió de dualitats i de la diversitat de situacions en el si de les entitats, el 15 de març de 1978 es va fundar la Cecot com a confederació de gremis i associacions independents per branques d'activitat, federats en una agrupació patronal única.

La fundació de la Cecot va ser el resultat d'unes circumstàncies socials, polítiques i econòmiques de l'època de la transició però també és l'èxit col·lectiu d'uns empresaris que van voler mantenir els valors que durant prop de dos segles havien impulsat altres persones en l'àmbit dels gremis, del comerç i la indústria.

Aquests valors es fonamentaven en impulsar no només el creixement econòmic i empresarial dels seus negocis, sinó que aquest creixement havia d'anar en paral·lel i al mateix ritme que el desenvolupament del territori, de l'entorn i de la societat.

Segons destaca Antoni Abad, president de la patronal Cecot, “aquesta consigna continua imperant en qualsevol de les accions que duen a terme totes i cadascuna de les persones que treballen a la Cecot”.

Per Abad, “la nostra història és la suma d'accions i esforços de moltes i moltes persones, anònimes o de renom, perquè al cap i a la fi, qui fa moure, evolucionar i anar endavant a la Cecot, i a qualsevol empresa, són les persones que hi formen part.”