FINANÇAMENT

Disposar d'un pla de finançament adequat és vital per al desenvolupament de les funcions de qualsevol empresa. Cal conjugar molts factors per optimitzar els recursos i reixir, i a la Cecot procurem traslladar a les empreses coneixements i serveis que millorin aquesta funció.  

Finançament

Propostes sobre finançament

  • Establir els mecanismes legals adequats per garantir una aplicació determinada dels fons rebuts per part del sector financer, per destinar-los al finançament de les necessitats financeres de les empreses.
  • Ampliar el sistema d'avals públics, a través de l'ICO / ICF, per a crèdits a pimes.
  • Reforma de la llei de la morositat en el sentit d'articular mecanismes sancionadors més eficaços que els previstos actualment per garantir el seu compliment.
  • Equilibrar la relació entre els terminis de pagament i les de devolució d'impostos a les empreses per poder garantir més liquiditat al sector empresarial.
  • Reclamar l'exempció fiscal en l'impost de societats dels beneficis no distribuïts destinats a la capitalització de l'empresa.
  • Potenciar la figura del "mediador de Crèdit" per poder valorar possibles limitacions injustificades de crèdit al sector empresarial per part de les entitats financeres.
  • Millorar el marc fiscal específic per als Business Angels. Les mesures aprovades van en la bona direcció però són inaplicables en la pràctica per unes limitacions excessives.
  • Recuperar els mecanismes habituals de Regularització fiscal, amb pagament dels impostos que siguin necessaris. En la situació actual pot haver contribuents que vulguin fer-ho però que s'han quedat sense marc per regularitzar.
  • Potenciar legalment figures que permetin establir fons d'inversors per aplicar al finançament de projectes per a microempreses i pimes, com a sistemes alternatius als circuits tradicionals.

FORMACIÓ

Tenim per a tu un ampli ventall de cursos i docents experts en matèries com la comptabilitat, el càlcul, control i reducció de costos o l'aplicació de noves normatives comptables. 

ASSESSORAMENT

Business Angels Network Catalunya

CLUBS